Форма, кнопка, мітка та діалогове вікно.

Отже середовище програмування Visual Studio 2010 встановлено. Тепер перейдемо до освоєння основних способів створення програмного коду. Для початку запустимо середовище: Пуск – Все программы - Microsoft Visual Studio 2010 Express - Microsoft Visual Basic 2010 Express.exe.

Після запуску системи ми побачимо початковий інтерфейс користувача Visual Basic 2010 (рис.1.1)

Рис.1.1. Початковий інтерфейс користувача Visual Studio 2010. 

Подія MouseHover

Трішки ускладнимо попередню задачу. Додамо для об’єкта Label1 обробку ще однієї події — MouseHover. Подія MouseHover настає, коли користувач вказівником миші «зависає» над якимось об’єктом, причому саме «зависає», а не просто проводить мишею над об’єктом. Можна також сказати, що подія MouseHover відбувається коли вказівник миші наведено на елемент.

Примітка

Існує ще подія MouseEnter (Війти), коли вказівник миші входить в межі області елемента керування (в нашому випадку мітки Label1). Проте зараз ми використаємо саме подію MouseHover.

Таким чином. Програма в нашому прикладі має містити на екранній формі текстову мітку Label та кнопку Button. Мітка буде відображати текст "Microsoft Visual Basic 2010", а при кліку по кнопці, на якій як і раніше написано «Натисни мене», відкриється діалогове вікно з написом «Всім привіт!».

Крім того, коли вказівник миші виявиться наведеним на текстову мітку (та саме подія MouseHover), повинно відкритись вікно з текстом «Подія Hover відбулася!»

Вибір дати 

Умова наступної задачі заключається в тому, щоб при натискуванні на відповідному елементі керування, з’являвся календар з якого можна вибрати необхідну дату. Це може бути дата відправлення потяга, завершення навчального семестру або інші ситуації пов’язані з вибором потрібної дати.

Для вирішення цієї задачі запустимо систему програмування Visual Studio 2010 та обираємо Создать проект (New Project). У наступному вікні обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (у середній колонці) — шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості імені проекту введемо імя ВибірДати та натиснемо клавішу ОК.

Введення даних через текстове поле TextBox з перевіркою типу методом TryParse

При роботі з формою досить часто введення даних організовується через елемент керування TextBox (текстове поле). Створимо проект, який вводить через текстове поле число, при натисненні кнопки знаходить з нього квадратний корінь та виводить його в текстову мітку Label. У випадку, коли введене значення не є числом, повідомляє про це користувача.

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та обираємо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо імя Корінь і натискаємо кнопку ОК

Введення паролю в текстове поле та зміна шрифту

Це дуже маленький приклад для введення пароля в текстове поле, причому замість символів, що вводяться користувачем, в текстовому полі будуть відображатись значки (*).

Програма складається з екранної форми, текстового поля TextBox та мітки Label, куди для демонстрації можливостей буде виводитись пароль, а також кнопки  Button.

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та обираємо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо імя Пароль і натискаємо кнопку ОК

Керування стилем шрифту за допомогою елемента керування CheckBox

Кнопка CheckBox (Прапорець) також знаходиться на панелі керування Toolbox. Прапорець може бути або встановленим або скинутим (пустим).

Створимо програму, яка буде керувати стилем шрифту тексту, який виведений в мітку Label. Керувати стилем будемо за допомогою прапорця CheckBox.

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та обираємо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо імя Прапорець і натиснемо кнопку ОК.