Microsoft Excel

Microsoft Excel 2010

Розробник(и) Microsoft

Стабільний випуск 2010 SP1 (14.0.6023.1000)

Операційна система Windows, Mac OS

Українська так

Тип Електронні таблиці

Ліцензія Microsoft EULA

 

Веб-сайт office.microsoft.com/excel/

Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) — програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.

Область застосування Microsoft Excel

Типові області застосування Excel:

 • завдяки тому, що лист Excel являє собою готову таблицю, Excel часто використовують для створення документів без усіляких розрахунків, що просто мають табличне представлення (наприклад, прайс-листи в магазинах, розклади);
 • у Excel легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть дані для побудови з комірок таблиць (графік зниження ваги тіла за вказаний період від початку занять спортом);
 • його можуть використовувати звичайні користувачі для елементарних розрахунків (скільки витратив за цей місяць, що/кому/коли дав/взяв);
 • Excel містить багато математичних і статистичних функцій, завдяки чому його можуть використовувати школярі і студенти для розрахунків курсових, лабораторних робіт;
 • Excel інтенсивно використовується в бухгалтерії — у багатьох фірмах це основний інструмент для оформлення документів, розрахунків і створення діаграм. Природно, він має в собі відповідні функції;
 • Excel може навіть працювати як база даних. Хоча, звичайно, до повноцінної бази даних йому далеко.

Випущені версії

Версії для Windows та Windows NT

 • 1988 — Excel 2.0 для Windows
 • 1990 — Excel 3.0
 • 1992 — Excel 4.0
 • 1993 — Excel 5.0 (Office 4.2 и 4.3, також є 32-бітна версія тільки для Windows NT)
 • 1995 — Excel 7 для Windows 95 (включений в пакет Microsoft Office 95)
 • 1997 — Excel 97 (включений в пакет Microsoft Office 97)
 • 1999 — Excel 2000 (9) — Microsoft Office 2000
 • 2001 — Excel 2002 (10) — Microsoft Office XP
 • 2003 — Excel 2003 (11) — Microsoft Office 2003
 • 2007 — Excel 2007 (12) — Microsoft Office 2007
 • 2010 — Excel 2010 (14) — Microsoft Office 2010
 • 2013 — Excel 2013 (15) — Microsoft Office 2013
 • 2016 — Excel 2016 (16) — Microsoft Office 2016

Зауваження: Версія 1.0 не використовувалася, щоб уникнути плутанини з продуктами Apple

Зауваження: Excel 6.0 не існує, так як версія Windows 95 поставлялась з Word 7. Всі програми Office 95 і Office 4.x використовували OLE 2.0 (автоматична передача даних між різними програмами), і Excel 7 повинен був показувати, що він відповідає Word 7.

Зауваження: Версія 13.0 була пропущена. Excel 2010 має внутрішню версію 14.0.

Версії для Macintosh

 • 1985 — Excel 1.0
 • 1988 — Excel 1.5
 • 1989 — Excel 2.2
 • 1990 — Excel 3.0
 • 1992 — Excel 4.0
 • 1993 — Excel 5.0
 • 1998 — Excel 8.0 (Office '98)
 • 2000 — Excel 9.0 (Office 2001)
 • 2001 — Excel 10.0 (Office v. X)
 • 2004 — Excel 11.0 (Office 2004)
 • 2008 — Excel 12.0 (Office 2008)
 • 2011 — Excel 14.0 (Office 2011)
 • 2015 — Excel 15.0 (Office 2016)

Формули в Excel

Загальні відомості

Excel — програмований табличний калькулятор. Всі розрахунки в Excel виконують формули. Excel вважає формулою все, що починається із знаку "=". Якщо в комірці написати просто "1 +1", то Excel не буде обчислювати цей вислів. Однак, якщо написати "=1 +1" і натиснути клавішу Enter, в комірці з'явиться результат обчислення виразу - число 2. Після натискання клавіші Enter формула не пропадає, її можна побачити в панелі інструментів «Рядок формул».

У формулі можна використовувати різні типи операторів (арифметичні і т.п.), текст, посилання на комірку або діапазон комірок, круглі дужки, іменовані діапазони. Природно, в формулах дотримується пріоритет виконання операцій (множення виконується раніше додавання і т.п.). Для зміни порядку виконання операцій використовуються круглі дужки.

Використання тексту в формулах

Якщо у формулі використовується текст, то він обов'язково повинен бути включений у подвійні лапки. Якщо написати формулу «= мама», Excel видасть помилку, а якщо написати «=" мама "» — все добре, коректна формула.

Використання посилань у формулах

Для того, щоб вставити у формулу адресу клітинки (посилання на клітинку), не обов'язково писати його вручну. Простіше поставити знак «=», потім лівою кнопкою клацнути на потрібній клітинці або виділити потрібний діапазон клітинок. При цьому Excel підставить у формулу посилання автоматично. Якщо у формулі використовується декілька посилань, то кожній з них Excel дає свій колір. Це дуже зручно.

Приклад: напишіть в будь-якій клітинці формулу «= A1 + D1», натисніть Enter, потім два рази клікнути по клітинці. Тоді ви побачите формулу з різнокольоровими посиланнями, а навколо клітинок A1 і D1 будуть прямокутники відповідних кольорів. Набагато простіше знайти, куди вказує посилання, за кольором прямокутника, ніж переглядати букви стовпців і номери рядків. Наведіть курсор миші на один з різнокольорових прямокутників і перетягніть лівою кнопкою за рамку в інше місце. Ви побачите, що при цьому міняються відповідно і адреси клітинок у формулі — часто це найскоріший спосіб підправити адресу у формулі, особливо після копіювання маркером автозаповнення. Коли треба цьому запобігти, достатньо поставити знак долара ($) перед рядком або стовпчиком.

Наприклад, якщо в клітинці B3 є формула, виражена через клітинку А5, то в C6 ця клітинка стане B8, $A5 стане A8, A$5 стане B5, а $A$5 не зміниться.

Оператори

Оператори в Excel бувають бінарні і унарні. Бінарні оператори працюють з 2 (двома) значеннями. Наприклад, оператор «*» примножує число зліва від себе на число праворуч від себе. Якщо число ліворуч або праворуч пропустити, то Excel видасть помилку. Унарні оператори оперують одним значенням. Приклад унарних операторів: унарний «+» (нічого не робить), унарний «-» (змінює знак числа праворуч на протилежний) або знак «%» (ділить число зліва на 100).

Арифметичні оператори

ЗнакЗначенняПриклад
+ Додавання =3+3
- Віднімання =3-3
* Множення =3*3
/ Ділення =3/3
^ Піднесення до степеня =3^3
% Відсоток =3%

 Результатом обчислення будь-якого арифметичного виразу буде число.

Логічні оператори

ЗнакЗначенняПриклад
> Більше A1>B1
< Менше A1<B1
>= Більше або дорівнює A1>=B1
<= Менше або дорівнює A1<=B1
= Дорівнює (перевірка на рівність) A1=B1
<> Не дорівнює (перевірка на нерівність) A1<>B1

 

Оператор об'єднання тексту

ЗнакЗначенняПриклад
& (амперсанд) Об’єднує два значення в одне безперервне текстове значення ("Атлантичний" & "океан")

Наприклад, у клітинці A1 текст «мама», у клітинці A2 текст «мила раму». У A3 пишемо формулу «=A1&A2». У результаті, в комірці A3 з'явиться текст «мама мила раму». Як бачимо, пробіл між двома рядками автоматично не ставиться. Щоб вставити цю прогалину, потрібно змінити формулу ось так: «= A1 &" "& A2». Точно так само працює оператор "СЦЕПИТЬ" (для російської версії MS Excel) чи "CONCATENATE" (для англомовної версії MS Excel), виглядати формула з його участю буде так: «= СЦЕПИТЬ(A1;" "; A2)» або «= CONCATENATE(A1;" "; A2)».

Оператори посилань

ЗнакЗначенняПриклад
: (двокрапка) Об'єднує кілька посилань в одне посилання A1:A15
; (крапка з комою) Ставиться між посиланнями на першу і останню клітинку діапазону. Таке поєднання є посиланням на діапазон. SUM(A1:A15;B1:B15)
(пробіл) Оператор перетину множин. Служить для посилання на загальні клітинки двох діапазонів. B7:D7 C6:C8

Вирази

Вирази в Excel бувають арифметичні та логічні. Арифметичний вираз (наприклад, «= 2*(2+5)», результат — 14) у результаті дає числове значення (позитивне, від'ємне, дробове число). Логічний вираз (наприклад, «= 3>5», результат — логічне значення «ХИБНІСТЬ») у результаті може дати лише два значення: «ХИБНІСТЬ» або «ІСТИНА» — одне число або більше іншого, або не більше, інших варіантів немає («FALSE»/«TRUE» в англомовній версії MS Excel) .