Побітовий оператор «XOR» 

Дещо змінимо попередню програму в частині обробки події CheckedChanged (Зміна стану прапорця). Замість двох умов  if напишемо  один оператор:

Label1.Font = New Font("Courier New", 14.0F, Label1.Font.Style Xor FontStyle.Bold)

Тут кожен раз при зміні стану прапорця значення параметру Label1.Font.Style порівнюється з одним і тим самим значенням FontStyle.Bold. Оскільки між ними стоїть побітовий оператор Xor (оператор виключення АБО), він буде призначати  Bold, якщо поточне значення  Label1.Font.Style "не Bold". А якщо Label1.Font.Style перебуває в стані "Bold", то оператор Xor буде призначати значення "не Bold". Цей оператор ще  називають логічним XOR.

Таблиця істинності логічного XOR має вигляд:

A B A Xor B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

В даному випадку в нас завжди  B = 1 (FontStyle.Bold), а A (Label1.Font.Style) змінює значення то Bold, то Regular (тобто "не Bold"). Таким чином, оператор Xor завжди буде призначати протилежне значення тому, яке записане в Label1.Font.Style.

Як видно використання побітового оператора призвело до значного зменшення кількості програмного коду.

Вкладки TabControl та перемикачі RadioButton

Вкладки програмують для організації керування проектом та оптимального використання екранного простору. Прикладом застосування вкладок є діалогове вікно Свойства обозревателя Internet Explorer. Тобто, якщо потрібно відобразити велику кількість інформації, доцільно звернути увагу на вкладки TabControl.

Спробуємо написати програму, яка дозволятиме обрати текст з двох варіантів, задати колір та розмір шрифту цього тексту на трьох вкладках TabControl з використанням перемикачів RadioButton

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та обираємо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо ім’я Вкладки та перемикачі і натиснемо кнопку ОК

Далі з панелі елементів керування Toolbox перемістимо на форму елемент керування TabControl.

Як видно, за замовчуванням передбачено лише дві вкладки, а за умовою задачі нам потрібно три. Третю вкладку можна додати в конструкторі форм, а можна і програмним методом. 

Властивість Visible та спливаюча підказка ToolTip в стилі Balloon

Продемонструємо можливості властивості Visible (Видимий). Програма записує в мітку Label деякий текст, а користувачач за допомого кнопки робить його видимим, а потім невидимим і т.д. При затримці вказівника миші над кнопкою з’являється спливаюча підказка «Натисни мене» в новому стилі Balloon

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та обираємо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо ім’я Підказка і натиснемо кнопку ОК

Далі з панелі елементів керування Toolbox перемістимо на форму мітку Label, кнопку Button та спливаючу підказку ToolTip.

Калькулятор на основі комбінованого списку ComboBox

Елемент управління ComboBox служить для відображення варіантів вибору у списку. Продемонструємо роботу цього елемента управління на прикладі програми, що реалізує функції калькулятора. Тут для відображення варіантів вибору арифметичних операцій використовується комбінований список ComboBox.

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та обиремо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо ім’я Список ComboBox і натиснемо кнопку ОК.

З панелі Toolbox перетягнемо в форму два текстових поля TextBox, кнопку Button, мітку Label і комбінований список ComboBox. В результаті отримаємо форму наступного вигляду:

Виведення грецьких букв, символів математичних операторів. Кодова таблиця Unicode

Напишемо програму, яка запрошує користувача ввести радіус R, щоб обчислити довжину кола. При програмуванні цього завдання довжину кола в мітці Label назвемо грецькою буквою β, наведемо формулу для обчислень з грецької буквою π = 3,14. Результат обчислень виведемо в діалогове вікно MessageBox також з грецькою буквою.

Після традиційного запуску Visual Studio 2010 і вибору дизайну Windows Forms Application  перетягнемо в форму дві мітки Label, текстове поле TextBox і командну кнопку Button. Подивіться на рисунок - так повинна виглядати форма після виконання цього завдання.