Елементи інтерфейсу: Діалогове вікно налаштування палітри кольорів

Для налаштування кольору фону форми і розташованих у формі елементів можна використовувати діалогове вікно налаштування палітри кольорів, для створення якого призначений елемент управління ColorDialog. За допомогою властивості Color цього елемента можна отримати доступ до вибраного у вікні кольору.

Рис.1. Вікно налаштування палітри кольорів

Крім зазначеної властивості елемент управління ColorDialog має перераховані в таблиці 1 властивості.

Таблиця 1. Властивості елемента управління ColorDialog

 Властивість Опис 
 AllowFullOpen  Дозволяє задавати індивідуальний колір. За замовчуванням приймає значення True
 AnyColor  При значенні True у вікні настройки кольорової палітри відображаються всі доступні основні кольори. За замовчуванням встановлено значення False
 FullOpen  Значення True задає відображення розширеного вікна настройки кольорової палітри. За замовчуванням має значення False
 SolidColorOnle  При встановленому значенні True дозволяє вибирати тільки однотонні кольори. За замовчуванням властивість приймає значення False

Як і для розглянутих раніше діалогових вікон, щоб відкрити вікно налаштування кольорової палітри необхідно скористатися методом ShowDialog.

Доповнимо додаток DialogsExample, задавши можливість зміни кольору фону форми. Для цього виконайте такі дії:

1. Для створення вікна Color (Колір) необхідно додати на форму елемент управління ColorDialog c ім'ям ColorDlg.

2. Перетягніть на форму елемент управління Button, властивостям Text і Name якого надайте значення Змінити колір і bColor відповідно.

3. Далі необхідно в процедуру обробки події bColor_Click додати наступний код:

        ColorDlg.Color = Me.BackColor

        ColorDlg.FullOpen = True

        ColorDlg.ShowDialog()

        Me.BackColor = ColorDlg.Color

Програма дозволяє відкривати одразу розширене вікно настройки шрифтів з обраним за замовчуванням кольором форми. Потім фону форми присвоюється обраний у вікні колір.

Після запуску програми при натисканні кнопки Змінити колір буде відкриватися діалогове вікно Color (Колір) (рис. 1).

Рис. 2. Приклад використання діалогового вікна налаштування палітри кольорів