Елементи інтерфейсу: Діалогове вікно налаштування шрифтів тексту

При виконанні програми іноді потрібно змінювати шрифт написів або інших даних. Найбільш простим способом задання шрифтів є використання діалогового вікна Шрифт (Рис.1.). Для його створення призначений елемент управління FontDialog.

 

Рис.1. Діалогове вікно налаштування шрифту

Деякі властивості даного елемента вказані в таблиці 1.

Таблиця 1. Властивості елемента управління FontDialog

Властивість Значення 
 AllowSimulations  Значення за замовчуванням True задає використання курсиву, жирного курсиву і жирних шрифтів
 AllowVectorFonts  Значення за замовчуванням True дозволяє відображати векторні шрифти
 AllowVerticalFonts  Значення за замовчуванням True дозволяє відображати і горизонтально, і вертикально орієнтовані шрифти. Значення False регламентує відображення тільки горизонтально орієнтованих шрифтів
 Color  Задає або повертає зазначений у вікні настройки шрифту колір тексту
 FixedPitchOnly  Значення True дозволяє відображати у вікні настройки шрифтів тільки моноширинні шрифти. За замовчуванням встановлено значення False
 Font  Задає або повертає зазначений у вікні настройки шрифт тексту
 FontMustExist  Значення True не дозволяє визначити неіснуючий шрифт
 MaxSize, MinSize  Задають максимально і мінімально можливі розміри шрифтів відповідно
 ShowApply  Задає відображення кнопки Застосувати у вікні настройки шрифтів. За замовчуванням вказано значення False, що відповідає відсутності кнопки
ShowColor Визначає, чи доступний вибір кольору. За замовчуванням встановлено значення False
ShowEffects Визначає, чи розташовані у вікні елементи управління для задання підкреслення і закреслення тексту. За замовчуванням властивість приймає значення True

Для відображення вікна настройки шрифтів служить метод ShowDialog елемента управління FontDialog.

Розглянемо приклад, який демонструє використання діалогового вікна налаштування шрифтів. Для цього доповнимо додаток DialogsExample:

1. Для створення вікна Font (Шрифт) додайте на форму елемент управління FontDialog c ім'ям FontDlg.

2. Потім перетягніть на форму елемент управління Button, властивостям Text і Name якого надайте значення Змінити шрифт і bFont відповідно.

3. Щоб продемонструвати задання шрифту для напису, розташуємо на формі елемент керування Label з ім'ям label.

4. Далі необхідно в процедуру обробки події bFont_Click додати наступний код:

        FontDlg.ShowColor = True

        FontDlg.ShowDialog()

        Label.Font = FontDlg.Font()

        Label.ForeColor = FontDlg.Color()

Програма дозволяє в вікні налаштування шрифтів задавати колір тексту. При цьому для розташованої на формі напису задається шрифт і колір.

Після запуску програми при натисканні кнопки Змінити шрифт буде відкриватися діалогове вікно Font (Шрифт) (рис. 2).

 Рис.2. Приклад використання діалогового вікна налаштування шрифтів