Загальні властивості елементів керування

Середовище Visual Basic 2010 включає безліч елементів управління, що дозволяють створити багатий інтерфейс додатку. Одні елементи управління призначені для введення інформації під час виконання програми, інші просто відображають певні дані, треті використовуються для задання запитів. Всі елементи керування розташовані та Панелі елементів (Toolbar)

Крім індивідуальних властивостей, кожен елемент управління містить загальні для більшості властивості.

Мітка (Label)

Для розміщення у формі звичайного тексту (заголовків, написів до полів, іншої інформації) призначений елемент управління Label (Мітка).

Рис.1. Мітка (Label) на панелі Toolbar

Текстове поле (TextBox)

Текстове поле - це найбільш уживаний елемент управління, оскільки його можна використовувати не тільки для перегляду інформації, як розглянутий раніше елемент управління Label, але і для введення даних під час виконання програми.

Рис.1. Текстове поле (TextBox) На панелі Toolbar

Елемент управління MaskedTextBox

Елемент управління MaskedTextBox аналогічний звичайному текстовому полю, але на відміну від нього дозволяє задавати маску для тексту, що вводиться. За допомогою цього елемента керування можна контролювати інформацію, що вводиться і, в разі невідповідності, видавати повідомлення про помилку.

 

Рис.1. Елемент управління MaskedTextBox на панелі Toolbar

Кнопка (Button)

Важливу роль в формі відіграє об'єкт, названий елементом управління Button (Кнопка управління). За допомогою клацання мишею на кнопці можна задати виконання якої-небудь дії.

 

Рис.1. Кнопка (Button) на панелі Toolbar

Прапорець (CheckBox)

Для введення в форму даних, які можуть мати тільки одне з двох допустимих значень, призначені елементи управління CheckBox, або прапорці. Прапорці дозволяють користувачеві дати відповідь на поставлене запитання. У разі позитивної відповіді користувач встановлює прапорець, і він набуває вигляду квадрата, в якому розміщена галочка. При невстановленому прапорці він має вигляд порожнього квадрата, позначаючи негативну відповідь на поставлене запитання. Можливий ще один стан прапорця, при якому він не визначений. У цьому стані він має вигляд галочки на сірому тлі.

Рис.1. Прапорець (CheckBox) на панелі Toolbar