Загальні властивості елементів керування

Середовище Visual Basic 2010 включає безліч елементів управління, що дозволяють створити багатий інтерфейс додатку. Одні елементи управління призначені для введення інформації під час виконання програми, інші просто відображають певні дані, треті використовуються для задання запитів. Всі елементи керування розташовані та Панелі елементів (Toolbar)

Крім індивідуальних властивостей, кожен елемент управління містить загальні для більшості властивості.

У таблиці 1 перераховані найбільш часто використовувані властивості елементів управління.

Таблиця 1. Основні властивості елементів управління

 Властивість Опис 
 BackColor  Задає колір фону елемента управління
 ContextMenu  Контекстне меню, що відкривається при натисканні правої кнопки миші на елементі управління. Задає елемент управління ContextMenu
 Dock  Задає розташування елемента управління в формі. Може приймати одне із значень перерахування DockStyle: Bottom (Знизу), Fill (На всю форму), Left (Зліва), None (В будь-якому місці форми), Right (Праворуч) і Top (Зверху)
 Enabled  Визначає, чи доступний елемент управління. Значення False блокує використання елемента
 Font  Задає шрифт для відображення тексту елемента управління. Дана властивість у вікні Properties (Властивості) задається за допомогою діалогового вікна налаштування шрифту
 ForeColor  Визначає колір наявного на елементі управління тексту
 Image  Задає малюнок, який буде відображатися на елементі управління
 Location  Визначає розташування лівого верхнього кута елемента управління. Для задання координат розташування можна також використовувати властивості X і Y
 Locked  Значення True цієї властивості не дозволяє переміщати елемент управління і змінювати його розміри під час розробки форми програми
Name Задає ім'я, яке використовується при зверненні до елементу управління
Size Визначає розмір елемента керування, що включає ширину і висоту елемента управління. Для задання ширини і висоти також можуть окремо застосовуватися властивості Width і Height відповідно
TabIndex Задає порядок елемента управління в формі. За замовчуванням значення властивості присвоюється в порядку додавання елемента в форму. Так першому елементу, доданому в форму, присвоюється значення 0
TabStop Визначає, чи може встановитися фокус на елементі управління за допомогою клавіші <Tab>. Якщо встановлено значення False, то елемент управління пропускається при переході від одного елемента до іншого
Visible Задає видимість елемента управління при виконанні програми. Значення True визначає, що елемент видно користувачеві