Перемикач (RadioButton)

Елементи управління RadioButton називають перемикачами, оскільки розташовані в групах, вони дозволяють вибрати одне з декількох значень (рис. 2). Установка одного перемикача в групі (привласнення його властивості Checked значення True) автоматично скидає інші перемикачі, привласнюючи аналогічним властивостям значення False.

Рис.1. Перемикач (RadioButton) на панелі Toolbar

При розміщенні в формі декількох груп перемикачів кожна логічна група повинна міститися в окремому контейнері, наприклад, в елементі управління GroupBox або Panel. В цьому випадку для створення в формі групи перемикачів необхідно спочатку помістити в форму рамку, а потім розмістити в ній по черзі необхідну кількість перемикачів, використовуючи для цього елемент управління RadioButton.

 

Рис.2. Використання перемикачів

Увага!

При створенні групи перемикачів необхідно дотримуватися вищеназваного порядку розміщення елементів. Якщо на формі спочатку розмістити перемикачі, то після додавання рамки необхідно буде розташувати всі перемикачі поверх рамки.

Під час розробки програми будь-який перемикач групи можна встановити по замовчуванню. Для цього виділіть необхідний перемикач і у вікні Properties (Властивості) надайте значення True властивості Checked.

Щоб перемикач зробити недоступним, необхідно задати значення False для властивості Enabled. У цьому випадку перемикач виділяється сірим кольором.

Для вибору перемикача в групі можна використовувати такі засоби:

  • Клацнути кнопкою миші на необхідному перемикачі;
  • Перемістити фокус на групу перемикачів, використовуючи для цього клавішу <Tab>. Після цього за допомогою клавіш-стрілок вибрати необхідний перемикач;
  • Встановити в програмному коді для властивості Checked необхідного перемикача значення True;
  • Натиснути клавішу швидкого доступу для відповідного перемикача.

Примітка

Задання клавіш швидкого виклику для перемикача здійснюється аналогічно тому, як це робиться для прапорця - розміщенням символу амперсанда (&) перед відповідною буквою в його властивості Text.

Зовнішнім виглядом розміщених в полі перемикачів управляє властивість FlatStyle, яка може набувати одне із значень, аналогічних елементу керування Button (див. таблицю 1).