Елемент управління Panel

Елемент управління Panel являє собою панель і використовується в формах в основному для об'єднання елементів в групи, наприклад, для розміщення в формі двох і більше груп перемикачів. Елемент, що розташовується на елементі управління Panel, автоматично стає його елементом.

Рис.1. Елемент керування Panel на панелі Toolbar

Панель може не виділятися на формі, якщо для панелі і форми задані однакові значення властивості BackColor або елемент управління Panel має значення Transparent (Прозорий) цієї властивості. Щоб панель виділялася, необхідно змінити задане за замовчуванням значення None властивості BorderStyle. Ця властивість визначає зовнішній вигляд елемента управління Panel і може приймати одне з показаних на рис. 2 значень.

Елемент управління Panel може містити смуги прокрутки в разі, коли не всі розміщені на ньому елементи можуть бути видні. Для цього потрібно задати значення True для властивості AutoScroll. На рис. 2 показаний приклад використання смуг прокрутки.

Рис.2. Вид елемента управління Panel