Елемент управління GroupBox

Для об'єднання різних елементів форми також використовується елемент управління GroupBox.

Рис.1. Елемент управління GroupBox на панелі Toolbar.

За допомогою властивості Text можна задати заголовок для групи елементів форми, що розташовується в лівому верхньому кутку рамки. Якщо з властивості видалити текст, то група буде об'єднана суцільний рамкою.

Зовнішнім виглядом елемента управління GroupBox управляє властивість FlatStyle.

Вона може приймати ряд наступних значень: Flat (Плоский), Popup (Визначається розташуванням покажчика), Standard (Об'ємний) і System (Заданий системою).

Для того щоб розташувати елемент керування в групі або перенести його з однієї групи в іншу, досить просто перетягнути цей елемент на необхідний елемент управління GroupBox.

На рис.2 наведено приклад використання елемента управління GroupBox для об'єднання елементів RadioButton.

Рис.2. Приклад використання елемента керування GroupBox

Увага!

Будь-який елемент форми, розташований на елементі управління Panel або GroupBox, є елементом групи. Тому будьте обережні при видаленні даних елементів, оскільки разом з ними будуть видалені і розташовані на них елементи форми.