Прапорець (CheckBox)

Для введення в форму даних, які можуть мати тільки одне з двох допустимих значень, призначені елементи управління CheckBox, або прапорці. Прапорці дозволяють користувачеві дати відповідь на поставлене запитання. У разі позитивної відповіді користувач встановлює прапорець, і він набуває вигляду квадрата, в якому розміщена галочка. При невстановленому прапорці він має вигляд порожнього квадрата, позначаючи негативну відповідь на поставлене запитання. Можливий ще один стан прапорця, при якому він не визначений. У цьому стані він має вигляд галочки на сірому тлі.

Рис.1. Прапорець (CheckBox) на панелі Toolbar

Прапорці можуть використовуватися в формі по одному або групами.

Щоб встановити або скинути прапорець, можна використовувати клавіші швидкого доступу. Для їх призначення необхідно вставити символ амперсанда (&) перед відповідною буквою у властивості Text прапорця.

Зовнішнім виглядом розміщеного в формі прапорця управляє властивість FlatStyle. Вона може приймати одне із зазначених в таблиці 1 попередньої статті значень.

Якщо властивість FlatStyle елемента управління CheckBox приймає значення Flat, то для задання додаткових параметрів його зовнішнього вигляду використовується властивість FlatAppearance (див. таблиця 2 попередньої статті).

Для задання виду прапорців також використовується властивість Appearance, яке має два значення. Значення за замовчуванням Normal (Стандартний) задає звичний вигляд прапорця (квадрат з галочкою всередині). При значенні Button (Кнопка) прапорець матиме вигляд плоскої або піднятою кнопки в залежності від того, встановлено прапорець або скинуто. На рис.2 показаний вид прапорця в залежності від значень властивості Appearance і його стану.

Рис.2. Види прапорців

Стан кнопки визначається за допомогою властивості CheckState, значення якого перераховані в таблиці 1.

Таблиця 1. Значення властивості CheckState

 Значення Опис 
 Checked  Прапорець встановлено
 Indeterminate Прапорець не визначено 
 Unchecked Прапорець скинуто 

Задати стан прапорця можна також за допомогою властивості Checked. Значення True визначає встановлений прапорець, False - скинутий.

Для того щоб при виконанні програми користувач міг задавати три стани прапорця, існує властивість ThreeState. При значенні True прапорець може бути встановлений, скинутий або перебувати в невизначеному стані. За замовчуванням властивість має значення False, що дозволяє використовувати тільки стани Checked і Unchecked.

За допомогою властивості AutoCheck можна дозволити або заборонити зміну стану прапорця при виконанні програми. Значення за замовчуванням True дозволяє змінювати стан прапорця клацанням миші.