Елементи інтерфейсу: Діалогове вікно збереження файлу

Для пошуку файлу, в якому буде збережено дані з програми, використовується діалогове вікно збереження файлу. Для створення цього вікна служить елемент управління SaveFileDialog.

Даний елемент управління має аналогічні елементу OpenFileDialog властивості, за винятком того, що за замовчуванням для вікна відкриття файлу задається вимога існування файлу, а для вікна збереження файлу - ні (тобто різні за замовчуванням значення властивості CheckFileExists). Більш того, у елемента SaveFileDialog є дві додаткових властивості:

  • OverwritePrompt - при значенні True цієї властивості в разі вибору існуючого файлу видається повідомлення, що даний файл буде перезаписано;
  • CreatePrompt - при значенні True цієї властивості в разі зазначення неіснуючого файлу видається повідомлення, що буде створений новий файл.

За допомогою методу OpenFile даного елемента можна відкрити потік не тільки для читання даних з файлу, але і для запису.

Розглянемо приклад, який демонструє використання діалогового вікна збереження файлу. Для цього доповнимо додаток DialogsExample:

1. Для створення вікна збереження файлів додайте на форму елемент управління SaveFileDialog c ім'ям SaveFileDlg.

2. Потім перетягніть на форму елемент управління Button і його властивостям Text і Name надайте значення Зберегти файл і bSaveFile відповідно.

3. Для відкриття діалогового вікна збереження файлу при натисканні кнопки Зберегти файл необхідно додати в код програми процедуру обробки події bSaveFile_Click, що містить наступний код:

        SaveFileDlg.Filter = "All Files(*.*)|*.*"

        SaveFileDlg.ShowDialog()

        If SaveFileDlg.FileName > "" Then

            MessageBox.Show("Обрано файл з іменем " + SaveFileDlg.FileName)

        End If

Даний код дозволяє в вікні збереження файлу відображати файли будь-якого типу. При натисканні кнопки Зберегти файл цього вікна буде відкриватися вікно повідомлень з ім'ям зазначеного файлу.

Примітка

У разі розташування методу MessageBox.Show в процедурі обробки події натискання кнопки Save (Зберегти) вікна збереження файлу, вікно повідомлень буде відкриватися ще при відкритому вікні збереження файлу. У нашому випадку воно буде з'являтися після закриття вікна.

Після запуску програми при натисканні кнопки Зберегти файл буде відкриватися діалогове вікно Save As (Зберегти як) (рис. 1).

Рис.1. Діалогове вікно збереження файлу

Як видно з малюнка, це діалогове вікно аналогічно вікну, призначеному для відкриття файлу.