Введення паролю в текстове поле та зміна шрифту

Це дуже маленький приклад для введення пароля в текстове поле, причому замість символів, що вводяться користувачем, в текстовому полі будуть відображатись значки (*).

Програма складається з екранної форми, текстового поля TextBox та мітки Label, куди для демонстрації можливостей буде виводитись пароль, а також кнопки  Button.

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та обираємо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо імя Пароль і натискаємо кнопку ОК

Далі з панелі елементів керування Toolbox перемістимо на форму всі вказані елементи керування. В результаті ви маєте отримати, форму такого вигляду як вказано на рис.1:

Тепер напишемо код програми:

 Public Class Form1

    'введення пароля в текстове поле, причому замість символів,

    'що вводяться користувачем, в текстовому полі будуть відображатись значки (*)

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

                           Handles MyBase.Load

        'Задамо початкові властивості елементам керування форми

        Me.Text = "Введення паролю"

        'задаємо назву формі

        Button1.Text = "Показати пароль"

        'Задаємо назву кнопки

        TextBox1.Text = Nothing

        'Очистка текстового поля

        TextBox1.TabIndex = 0

        'Передача фокусу текстовому полю

        TextBox1.PasswordChar = "*"

         'Обираємо символ, яким замінимо символи паролю в текстовому полі

        TextBox1.Font = New Font("Courier New", 10.0F)

        'Задаємо новий шрифт з сімейства "Courier New" та розміром 10 пт.

        Label1.Text = String.Empty

        'Очищуємо текстову мітку

        Label1.Font = New Font("Courier New", 10.0F)

        'Задаємо їй шрифт аналогічний шрифту текстового поля

    End Sub

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

                              Handles Button1.Click

        'Передаємо значення текстового поля в текстову мітку

        Label1.Text = TextBox1.Text

    End Sub

End Class

 Як видно з тексту програми, при обробці події завантаження форми ми очищаємо текстове поле та робимо його захищеним від «сторонніх очей» за допомогою властивості TextBox1.PasswordChar — кожен введений користувачем символ маскується символом зірочки (*). Далі нам потрібно зробити так, щоб всі введенні зірочки та результуючий текст мали однакову довжину.  Для цього використаємо один з моношириних шрифтів, який задаємо використовуючи властивість Font обох об’єктів: TextBox1 і Label1. Число 10.0 задає розмір шрифту. Властивість текстового поля TabIndex = 0 забезпечить передачу фокусу при старті програми саме в текстове поле. Залишилось обробити подію Button1_Click — клік на кнопці. Тут банально присвоїмо текст з поля тексту мітки. Програма написана, натискаємо клавішу <F5>. На рис.2 наведено приклад роботи даної програми.