Керування стилем шрифту за допомогою елемента керування CheckBox

Кнопка CheckBox (Прапорець) також знаходиться на панелі керування Toolbox. Прапорець може бути або встановленим або скинутим (пустим).

Створимо програму, яка буде керувати стилем шрифту тексту, який виведений в мітку Label. Керувати стилем будемо за допомогою прапорця CheckBox.

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та обираємо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо імя Прапорець і натиснемо кнопку ОК.

Далі з панелі елементів керування Toolbox перемістимо на форму мітку Label та прапорець CheckBox. В лістингу наведений текст програми керування цими об’єктами:

 Public Class Form1

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

                           Handles MyBase.Load

        'Задамо початкові властивості елементам керування форми

        Me.Text = "Прапорець"

        CheckBox1.Text = "Напівжирний"

        CheckBox1.TabIndex = 0

        Label1.Text = "Оберіть стиль шрифту"

        Label1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter

        'задаємо вирівнювання тексту по центру

        Label1.Font = New Font("Courier New", 14.0F)

        'задаємо основний стиль шрифту

    End Sub

 

    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, _

                 ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged

        'Реалізуємо вибір стилю шрифту

        If CheckBox1.Checked = True Then Label1.Font = New Font("courier New", _

                                                                 14.0F, FontStyle.Bold)

        If CheckBox1.Checked = False Then Label1.Font = New Font("Courier New", 14.0F, _

                                                                  FontStyle.Regular)

    End Sub

End Class

 При обробці події завантаження форми задаємо початкові значення деяких властивостей об’єктів Form1 (використовуючи посилання Me), Label1 та CheckBox1. Для тексту прапорця, який виводиться з правої сторони, задаємо значення «Напівжирний». Окрім того, при запуску програми фокус повинен передаватись на прапорець (CheckBox1.Focus()), в цьому випадку користувач може змінювати стан прапорця навіть клавішою <Пробіл>.

Текст мітки — " Оберіть стиль шрифту ", вирівнювання мітки TextAlign задаємо по-середині та по центру (MiddleCenter) відносно всього того місця, яке призначено для мітки. Задаємо шрифт мітки Courier New (для цього шрифту всі символи мають однакову ширину) розміром 14 пунктів. Зміна стану прапорця відповідає події CheckedChanged. Щоб отримати порожній обробник події CheckedChanged, потрібно двічі клікнути на елементі CheckBox1 вкладки Form1.vb [Конструктор].

Між відповідними стрічками потрібно записати код (див. текст програми):

Якщо прапорець встановлено (стоїть «галочка») Checked = True, то для мітки Label1 встановлюється той самий шрифт Courier New, 14 пунктів, але Bold, тобто напівжирний.

Далі — наступна стрічка коду: якщо прапорець не встановлено, тобто CheckBox1.Checked = False, то шрифт встановлюється Regular, тобто звичайний.

Досить часто цю ситуацію програмують використовуючи конструкцію повного розгалуження:

 If CheckBox1.Checked = True Then

      Label1.Font = New Font("courier New", 14.0F, FontStyle.Bold)

Else

      Label1.Font = New Font("Courier New", 14.0F, FontStyle.Regular)

End If

Але попередній вираз має більш зрозумілий вигляд. Програма написана, натискаємо клавішу <F5>, та перевіряємо її працездатність: