Диспетчер задач

У системі Windows XP Professional для моніторингу ключових показників продуктивності комп'ютера використовується традиційний для систем сімейства Windows NT/2000 Диспетчер задач (Диспетчер задач або Task Manager). З його допомогою можна швидко відслідковувати статус запущених програм і завершувати "завислі" прикладні програми, які не відповідають на запити системи. За допомогою диспетчера задач можна відслідковувати активність запущених процесів по 15 параметрам і переглядати діаграми використання процесора й пам'яті.

 В Windows XP Professional диспетчер задач містить п'ять вкладок/індикаторів, серед яких дві нові [Мережі (Сеть або Networking) і Користувачі (Пользователи або Users)]:

Прикладні програми (Приложения або Applications) — показує статус прикладних програм, запущених на комп'ютері.

Процеси (Процессы або Processes) — містить інформацію про процеси, які запущені на комп'ютері.

Швидкодія (Быстродействие або Performance) - відображає динамічний стан продуктивності комп'ютера, включаючи ступінь використання пам'яті та процесора.

Мережа (Сеть або Networking) — показує ступінь завантаження мережі. Індикатор відображається тільки при наявності на комп'ютері мережної карти.

Користувачі (Пользователи або Users) — містить список зареєстрованих користувачів. Вкладка Users доступна тільки на тих комп'ютерах, де активізована можливість швидкого перемикання користувачів (быстрого переключения пользователей або Fast User Switching) (тобто на комп'ютерах, які є членами робочої групи або одиночних комп'ютерів). Вкладка Користувачі (Пользователи або Users) недоступна на комп'ютерах - членах домену.

Перегляд системних подій

В операційній системі Windows XP Professional подією називається будь-яка значна подія в роботі системи або прикладної програми, про які варто повідомити користувачів. У випадку виникнення критичних подій, таких як переповнення диска або неполадки з електроживленням, на екран монітора буде виведене відповідне повідомлення. Інші події, які не вимагають негайних дій від користувача, реєструються в системних журналах. Служба реєстрації подій у системних журналах активізується автоматично при кожному запуску системи Windows XP Professional.

Оснащення Перегляд подій

У системі Windows XP Professional для перегляду системних журналів використовується оснащення Перегляд подій (Просмотр событий або Event Viewer). Для запуску оснащення виберіть команду Панель управління | Продуктивність й обслуговування | Адміністрування | Перегляд подій (Панель управления | Производительность и обслуживание | Администрирование | Просмотр событий або Control Panel | Performance and Maintenance Administrative Tools | Event Viewer). Оснащення Перегляд подій (Просмотр событий або Event Viewer) також входить до складу оснащення Управління комп'ютером (Управление компьютером або Computer Management). Приклад вікна оснащення Перегляд подій (Просмотр событий або Event Viewer) показаний на рис. 5.5.

 

За допомогою оснащення Перегляд подій (Просмотр событий або Event Viewer) можна переглядати три типи журналів:

Журнал прикладних програм (Журнал приложений або Application) фіксує події, зареєстровані прикладними програмами. Наприклад, якщо програма управління базами даних не може відкрити файл, вона реєструє помилку в даному журналі. Події, внесені в журнал прикладних програм, визначаються розроблювачами відповідних прикладних програм.

Журнал безпеки (Журнал безопасности або Security) містить записи, пов'язані із системою безпеки, наприклад, успішні й безуспішні спроби доступу в систему, а також про події, які стосуються використання ресурсів, наприклад, про створення або відкриття файлів й інших об'єктів. За допомогою цього журналу можна відслідковувати зміни в системі безпеки та ідентифікувати проломи в захисті. Типи подій, які реєструються у журналі, визначаються адміністратором.

Моніторинг продуктивності комп'ютера

Для запуску інструмента Продуктивність (Производительность або Performance) відкрийте вікно Панель управління | Продуктивність й обслуговування | Адміністрування (Панель управления | Производительность и обслуживание | Администрирование або Control Panel | Performance and Maintenance | Administrative tools) і двічі натисніть по значку Продуктивність (Производительность або Performance).

Даний інструмент містить у собі два компоненти.

Системний монітор (Системный монитор або Systerm Monitor), реалізований у вигляді елемента управління ActiveX.

Журнали й оповіщення продуктивності (Журналы и оповещения производительности або Performance Logs and Alerts) — автономне оснащення для конфігурування журналів продуктивності.