Перегляд стану і діагностика підключення

Інформацію про активне підключення можна отримати за допомогою команди Стан (Сосотояние або Status) з контекстного меню. Як приклад на рис 7.19 показані вікна стану підключення, що комутується, (ліворуч) і VPN-підключення (праворуч).

Рис. 7.19. Контроль стану підключення

На вкладці Загальні (Общие або General) можна переглядати:

 • тривалість підключення;
 • початкову швидкодію;
 • число байтів, переданих (Sent) і отриманих (Received) під час активності підключення, коефіцієнт стиску (Compression) і кількість помилок (Errors).

На вкладці Зведення (Сведения або Details) (рис. 7.20) відображаються параметри сеансу:

 • встановлені адреси протоколу TCP/IP;
 • спосіб одержання адреси;
 • наявність і тип шифрування;
 • протокол аутентифікації, а також інші параметри.

Рис. 7.20. Відомості про VPN-підключення

Для одноканального підключення і для індивідуальних підключень у багатоканальному підключенні швидкодія визначається під час підключення. Для багатоканальних підключень швидкодія дорівнює сумі швидкостей індивідуальних підключень. Для багатоканальних підключень швидкодія може змінюватися, якщо підключення, що входять в його склад, будуть вилучені чи будуть додані нові підключення.
Якщо комп'ютер настроєний на прийом вхідних підключень, значок підключення з ім'ям користувача, привласненим цьому підключенню, автоматично з'являється в папці Мережні підключення (Сетевые подключения або Network Connections), як тільки даний користувач підключається до комп'ютера. Можна переглядати стан вхідного підключення, вибираючи в його контекстному меню пункт Стан (Состояние або Status).

Якщо необхідно переглянути загальний стан усіх підключень, у меню Вид (Вид або View) виберіть пункт Таблиця (Таблица або Details).
У вікні стану підключень по локальній мережі замість вкладки Відомості (Сведения або Details) є вкладка Підтримка (Поддержка або Support) (рис. 7.21; ліворуч), на якій також можна отримати інформацію про параметри підключення, у тому числі і додаткову (рис. 7.21; праворуч) — якщо натиснути кнопку Подробиці (подробности або Details).

Рис. 7.21. Вкладка Підтримка надає інформацію про параметри підключення, а також дозволяє виконати операції по їх відновленню

При натисканні кнопки Виправити (Исправить або Repair) виконуються операції, що дозволяють виправити деякі помилки конфігурування параметрів підключення, мережні встановлення і кешировані значення. Аналогічні дії можна виконати вручну за допомогою команд arp -d, nbtstat -R, lipconfig /registerdns та ipconfig /flushdns.

При натисканні кнопки Виправити (Исправить або Repair) виконуються наступні дії:

 • оновлюється IP-адреса комп'ютера, якщо він орендується на DHCP-сервері;
 • оновлюються DNS-імена комп'ютера на динамічному сервері DNS (якщо такий сконфігурований);
 • очищується локальний кеш DNS-клієнта (список запитаних і дозволених DNS-імен; варто пам'ятати про те, що негативні дозволи — коли сервер DNS не розпізнав запитане ім'я — теж кешуються протягом деякого часу);
 • оновлюється локальний кеш протоколу ARP (Address Resolution Protocol);
 • перезавантажується кеш імен NetBIOS.

Також рекомендуємо інші ефективні вбудовані засоби мережної діагностики: у головному вікні довідкової системи виберіть посилання Використання службових програм... (Использование служебных программ або Use Tools...), потім — Діагностика мережі (Диагностика сети або Network Diagnostics).