Збереження проекту

У Visual Basic 2010 присвоєння імен файлів, проектів і рішень та їх збереження на диску виконується за допомогою діалогового вікна Save Project (Зберегти проект), що відкривається за допомогою команди Save All (Зберегти все) меню File (Файл) або однойменної кнопки стандартної панелі інструментів.

Щоб надалі перейменувати об'єкти, можна вибрати відповідний файл, проект або рішення в діалоговому вікні Solution Explorer (Оглядач рішень) і задати нове ім'я за допомогою властивостей File Name, Project File або Name в діалоговому вікні Properties (Властивості).

Можна задати збереження проекту при його створенні. Для цього необхідно змінити відповідні налаштування, встановивши прапорець Save new projects when created (Зберігати нові проекти при створенні) в розділі Projects and Solutions (Проекти та рішення) вікна Options (Параметри). Для відкриття цього вікна необхідно вибрати команду Options (Параметри) меню Tools (Сервіс).

У разі збереження проекту при його створенні в діалоговому вікні New Project (Новий проект) з'являються додаткові поля введення Location (Розташування) і New Solution Name (Назва завантаженого рішення), які вказують шлях до проекту і ім'я створюваного рішення відповідно.