Створення нового проекту

Створення будь-якої програми в Visual Basic починається зі створення рішення і проекту. 

Рішенням називається сукупність всіх файлів і проектів програми. 

Проектом є сукупність файлів, що входять в цю програму, та зберігають інформацію про його компоненти. 

Щоб створити новий проект:

1. Запустіть програму Visual Basic 2010.

2. Потім відкрийте діалогове вікно New Project (Новий проект) одним із таких способів:

  • у вікні Start Page (Початкова сторінка) виберіть посилання Create Project (Створити проект);
  • з меню File (Файл) виберіть пункт New Project (Новий проект);
  • натисніть комбінацію клавіш <Ctrl> + <Shift> + <N>;
  • натисніть кнопку New Project (Новий проект) стандартної панелі інструментів.

3. У діалоговому вікні в області Templates (Шаблони) вкажіть тип створюваного додатка, в нашому випадку - Windows Forms Application (Windows-додаток).

4. У поле Name (Ім'я) введіть ім'я створюваного проекту.

5. Після заповнення натисніть кнопку OK.

У головному вікні відкриється новий проект, що містить порожню форму, з якою можна починати працювати: змінювати встановлені за замовчуванням властивості, поміщати в неї елементи управління за допомогою панелі Toolbox (Інструментарій), що відображає елементи, які використовуються в проектах Visual Basic 2010.

До рішення можна додати новий або існуючий проект, використовуючи діалогове вікно Add New Project (Додати новий проект) або Add Existing Project (Додати існуючий проект) відповідно. Для цього з меню File (Файл) виберіть пункт Add (Додати) і в меню, що розкрилося - команду New Project (Новий проект) або Existing Project (Існуючий проект).