Побудова інтерфейсу користувача

Більшість додатків, створених в Visual Basic, працює в інтерактивному режимі. На екран виводиться інформація, що служить користувачеві програми, і очікується його відповідна реакція у вигляді введення даних або команд.

Основа інтерактивного додатку в Visual Basic - форма, яка містить елементи управління, які дозволяють здійснювати взаємодію з користувачами, і що є, як правило, основним вікном інтерфейсу.

Інтерфейсом називається зовнішня оболонка додатку разом з програмами управління доступом та іншими прихованими від користувача механізмами управління, що забезпечує можливість роботи з документами, даними та іншою інформацією, що зберігається в комп'ютері або за його межами.