Бігучий рядок

Створити проект  в якому текст мітки бігтиме, ніби на електронному рекламному табло.

Для початку завантажимо Visual Studio 2010 та виберемо пункт меню Файл – Создать проект (File | New | Project).  У наступному вікні New Project обираємо пункт Visual Basic, а потім в області шаблонів (середня колонка) обираємо шаблон (Templates) Windows Forms Application. В якості назви проекту введемо ім’я Бігучий рядок  і натиснемо кнопку ОК.

Для реалізації поставленої задачі нам потрібно помістити на форму кнопку Button, текстову мітку Label та один таймер Timer. Ефект бігучого рядка ми застосуємо до тексту мітки, кнопка ж як і раніше, запускатиме та зупинятиме виконання анімації. З панелі елементів керування Toolbox перемістимо на форму всі вказані елементи керування. В результаті отримаємо форму такого ж вигляду, як і в попередній задачі:

 

Напишемо програмний код для реалізації поставленої задачі:

 Public Class Form1

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

                            Handles MyBase.Load

        Me.Text = "Бігучий рядок"

        Button1.Text = "Старт"

        'Тут до стрічки тексту було додано декілька пропусків, для того щоб рядок не "злипався"

        Label1.Text = "Програмування - це цікаво!         "

        Label1.Font = New Font("Consolas", 14.0F, FontStyle.Italic)

        Label1.ForeColor = Color.ForestGreen

    End Sub

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

                               Handles Button1.Click

       'Програмуємо кнопку ввімкнення/вимкнення анімації

       If Button1.Text = "Старт" Then

            Button1.Text = "Стоп"

            Timer1.Enabled = True

        ElseIf Button1.Text = "Стоп" Then

            Button1.Text = "Старт"

            Timer1.Enabled = False

        End If

    End Sub

 

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

                             Handles Timer1.Tick

        'Створюємо нову змінну типу рядок

        Dim рядокТексту As String

        'Задаємо цій змінній значення тексту мітки

        рядокТексту = Label1.Text

        'забираємо від стрічки по одному символу з лівої сторони та додаємо їх з правої:

        рядокТексту = Microsoft.VisualBasic.Right(рядокТексту, Len(рядокТексту) - 1) _

                       & Microsoft.VisualBasic.Left(рядокТексту, 1)

        'Виводимо рядкову змінну в текстову мітку

        Label1.Text = рядокТексту

    End Sub

 

End Class

 Приклад роботи програми зображено на рисунку: