Вікно конструктора форм

Вікно конструктора форм є основним робочим вікном, в якому виконується візуальне проектування додатку. Викликати це вікно можна з головного меню командою Designer (Конструктор) меню View (Вид) або подвійним клацанням на назві форми у вікні оглядача рішень.

У вікні конструктора форм візуально створюються всі форми додатка з використанням інструментарію середовища розробки. Для точного позиціонування об'єктів на формі у вікні можна використовувати сітку. Розмір осередків сітки можна змінювати. Для визначення параметрів сітки, які задаються за умовчанням,  призначена вкладка Windows Forms Designer (Конструктор форм) діалогового вікна Options (Параметры), що відкривається командою Options (Параметры) з меню Tools (Сервис).

Розмір форми у вікні можна змінювати, використовуючи маркери виділення форми і мишу. Для зміни розміру форми необхідно встановити покажчик миші на маркер і, коли він набуде вигляду двобічної стрілки, переміщати до отримання необхідного розміру.