З чого складається код?

Отже, ми навчилися проектувати інтерфейс програми. Але для повноцінної програми цього не досить. Потрібно написати код програми, що буде маніпулювати елементами керування і робити певні обчислення. Це самий складний етап.

В усіх мовах високого рівня програмний код складається з:

  • Змінних
  • Виразів
  • Операторів
  • Керуючих структур
  • Функцій
  • Класів і об’єктів

В наступних публікаціях ми більш детально зупинимось на кожному з цих елементів мови програмування.