Легкість роботи з кодом у Visual Basic

У цій маленькій главі я б хотів розповісти про легкість роботи з кодом у Visual Basic.

Intellisence

Технологія Intellisence сильно полегшить вам життя в процесі програмування на Visual Basic. Ця технологія Microsoft дозволить вам уникнути введення великої кількості коду і його коректування. Intellisence виводить невелике спливаюче вікно з корисною інформацією про поточний об’єкт. Напевно ви вже бачили таке вікно. Такі вікна бувають 3-х видів:

QuickInfo. Видає інформацію про синтаксис поточного оператора Visual Basic. Де б ви не ввели ім’я оператора (функції) і поставили після імені пробіл або відкрили круглу дужку, то Visual Basic негайно покаже інформацію про синтаксис цього оператора. От приклад:

 

List Properties/Methods. Ця властивість полегшить вам роботу з об’єктами в Visual Basic. Після того, як ви поставите крапку після імені якого або об’єкта, Visual Basic відразу ж покаже вам список усіх доступних властивостей і методів цього об’єкта:

Available Constants. Ця функція виводить вікно доступних констант. Наприклад, якщо Ви поставите знак рівності після Boolean змінної, то Visual Basic видасть вам вікно, де ви зможете вибрати з двох значень (True/False) потрібне. Вам навіть не прийдеться нічого набирати на клавіатурі!

Також, якщо натиснути Ctrl+J (Ctrl + Пробіл), то Visual Basic видасть список усіх визначених у програмі властивостей, методів, констант, типів і т.д, включаючи вбудовані в сам Visual Basic.

Ще Visual Basic постійно стежить за красивістю коду :). Оскільки Visual Basic не розрізняє великі і маленькі букви, він буде постійно коректувати імена змінних і функцій у коді програми, щоб вони виглядали саме так, як зазначено в їхньому визначенні. Наприклад, якщо ви оголосите змінну

Dim myVar As String

А потім у коді програми введете:

MYVAR = "VB"

То після того, як курсор редагування перейде на наступний (або просто інший) рядок, Visual Basic змінить код у такий спосіб:

myVar = "VB"

Тобто ім’я змінної завжди буде написано так, як визначено в операторі Dim. Це дуже хороша функція Visual Basic.

Також Visual Basic підсвічує кольорами певні ділянки коду. Синім кольором виділяються зарезервовані слова Visual Basic. Зеленим кольором коментарі, інше чорним.

Відступи

Про відступи я б хотів би поговорити окремо. Відступи дуже важливі при програмуванні. Будь ласка, ніколи не забувайте про них! Вони допоможуть при перегляді Вашого коду. Особливо вони корисні в складних розгалуженнях і циклах. Давайте розглянемо приклад:

 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

Handles MyBase.Load

If Button1.Visible = False Then

Me.Text = "Кнопки не видно"

Else

Me.Text = "Кнопку видно"

End If

End Sub

Погодьтесь, зрозуміти в такому коді що виконується після чого - досить складно. Але якщо ми поставимо відступи, то все відразу стане зрозумілим!:

 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

                        Handles MyBase.Load

        If Button1.Visible = False Then

            Me.Text = "Кнопки не видно"

        Else

            Me.Text = "Кнопку видно"

        End If

End Sub

 Visual Basic вміє самостійно ставити відступи для основних структур коду, однак це можна робити і вручну. Для цього необхідно виділити ділянку коду (кілька рядків) і натиснути Tab. Усі виділені рядки змістяться вправо. Якщо Вам необхідно змістити код уліво, натискайте Shift+Tab.

Завжди пам’ятайте про відступи!

У кожному рядку коду програми на Visual Basic міститься один оператор. Visual Basic застосовує спеціальну технологію для перекладу коду – Threaded-p-Code – і тому відразу ж після натискання клавіші Enter може перевірити правильність написання коду. Якщо код некоректний, то Visual Basic повідомляє щодо помилки. Крім того, у Visual Basic для багатьох процедур і функцій відображається підказка по синтаксису (Tooltip). 

Visual Basic дає змогу розділяти логічний рядок, а, отже, й оператор, на кілька фізичних рядків. Роздільником рядків слугує пропуск, за яким записано символ підкреслення ( _). Це допомагає форматувати довгі, важкодоступні для огляду рядки так, щоб вони цілком містилися на сторінці екрана. Наприклад, у цьому фрагменті один оператор вручну розбитий на два рядка: 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.ObjectByVal e As System.EventArgs) _

                        Handles MyBase.Load

Рядок програми у Visual Basic може містити максимум 1023 символи і не більше десяти роздільників – цього зазвичай достатньо. В одному рядку можна також записувати декілька операторів, розділяючи їх двокрапкою. Однак такий запис має сенс лише для дуже простих операторів, інакше програмний код буде нечитабельним. Кількість рядків коду (форми, модуля і т.п.) обмежено – 65534. Це обмеження неістотне, оскільки здебільшого кількість рядків у програмах є меншою. 

У Visual Basic, як і у більшості мов програмування, можна використовувати коментарі. Вони призначені для пояснення окремих фрагментів програми й ігноруються Visual Basic при виконанні програми. Для виокремлення початку коментаря можна використовувати апостроф ('), чи оператор Rem – їхня дія однакова. Оператор Rem повинен перебувати в окремому рядку. Апостроф можна ставити у будь-якому місці рядка, при цьому текст коментаря розташовують праворуч: 

Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _

                          Handles MyBase.Load

        REM Тут пишемо КОМЕНТАР!!!

        If Button1.Visible = False Then

            Me.Text = "Кнопки не видно"

        Else

            Me.Text = "Кнопку видно" ' І це також КОМЕНТАР!!!

        End If

    End Sub

 End Class