Етапи розробки додатка

У Visual Basic, як і в багатьох інших мовах, призначених для написання додатків під Windows, використовується подійно-керована модель програмування. У “старих” версіях бейсика, таких як QBasic, використовувалася так звана “плоска” структура написання програми. Кожна програма починалася і закінчувалася у певних місцях. Вся програма виконувалася послідовно, і іноді, можливо, викликалися користувальницькі процедури і функції. Тобто, якщо програму “запускали”, то вона відразу починала виконуватися, і, дійшовши до кінця, завершувалася. У Visual Basic це відбувається зовсім інакше. Справа в тому, що ОС Windows має GUI (Graphical User Interface), тобто графічний інтерфейс користувача, у якому використовуються снандартні елементи керування, такі, як вікна (вони ж форми), кнопки, списки, поля для введення тексту і т.п. У будь-якій мові високого рівня програма будується на основі цих елементів. Отже, розробка додатка на VB складається з наступних етапів:

 • продумати програму (продумати, що саме програма повинна робити, які саме задачі повинна вирішити, реалізувати їх подумки, продумати структуру даних, і т.д.).
 • проектування інтерфейсу, тобто розміщення на формі потрібних керуючих елементів, кнопок, списків і т.п. Цей етап називається складанням кістяка програми.
 • написання програмного коду, який поєднує розміщені на формі керуючі елементи, тобто “нарощування плоті на кістяк”.
 • наладка програми. Цей етап часто займає більше часу, чим попередні.
 • остаточна компіляція і, якщо це необхідно, створення дистрибутива (тобто інсталяційного файлу setup.exe).

Ці етапи завжди необхідно тримати в пам’яті, оскільки вони використовуються при написанні будь-якої програми. Порядок етапів теж важливий. Наприклад, не можна спочатку написати код програми, а тільки потім розробляти інтерфейс користувача (є звичайно рідкісні винятки, наприклад, коли програма взагалі не має інтерфейсу, або коли ви пишете процедуру, незалежну від інтерфейсу програми). Описувати перший етап не має смислу, тому що він цілком зрозумілий. Зупинимося докладніше на другому етапі.

Структура проекту Visual Basic

Перед розглядом питання проектування інтерфейсу додатка на Visual Basic, необхідно уявляти, з чого взагалі складається цей проект?

У Visual Basic будь-який проект складається з наступних файлів:

 • файл кожної форми (розширення frm). Це звичайний ASCII текстовий файл, у якому записаний весь код, розташований на формі, а також властивості всіх розміщених на формі елементів керування і самої форми теж.
 • файл кожної форми, який містить бінарну інформацію (наприклад картинку в PictureBox) (розширення frx)
 • файл проекту, який містить інформацію про проект (розширення vbp)
 • інформація про робочу область проекту (workspace) (розширення vbw)

Це необхідний мінімум. (Хоча, бувають і винятки, наприклад, коли в проекті не використовуються форми. Тоді замість frm файлу, буде bas файл.)

Далі перелічимо додаткові файли, що можуть бути підключені до проекту:

 • файл кожного модуля (розширення bas). Це текстовий файл. 
 • файл кожного модуля класів (розширення cls). Це текстовий файл.
 • файл кожного додаткового елемента керування (розширення ctl). Це також текстовий файл.
 • файл ресурсів (розширення res).
 • інші файли (ocx, tlb, і т.д...).

Запам’ятовувати призначення всіх цих файлів не обов’язково, досить запам’ятати 2 файли:

 • frm-файл, у якому зберігаються код форми і властивості всіх роміщених на даній формі елементів керування.
 • bas-файл - модуль. У ньому можуть бути оголошені глобальні змінні, константи, функції і т.д. Коротше, тільки код. Без елементів керування.