Конструкція Using ... End Using

За допомогою ключового слова Using спрощується звільнення примірників класів після використання. Наприклад, якщо потрібно провести гарантовану очистку ресурсів після завершення використання деякого об'єкту.

Наступний код демонструє використання конструкції Using ... End Using:

     Dim contents As String

     Using reader As New StreamReader("file.txt")

         contents = reader.ReadToEnd()

     End Using

Using працює з екземплярами класів, що підтримують інтерфейс IDisposable. Цей інтерфейс надає можливість швидко вивільнити загальні ресурси, не покладаючись на автоматичного збирача сміття. Таким чином, після завершення блоку інструкцією End Using викликається метод Dispose, в якому і відбувається звільнення ресурсів, а в разі використання об'єктів на кшталт файлів і потоків здійснюється їх закриття.