Оператор циклу Do Until...Loop / Do...Loop Until

По своїй логіці цикл Until подібний циклу While з тією лише різницею, що проходи циклу виконуються доти, поки умова виходу не виконується.

Синтаксис циклу Until:

   Do Until Умова_виходу

      Група операторів

   Loop

або:

   Do

      Група операторів

   Loop UntilУмова_виходу

Приклад:

        Dim n As Integer

        n = 100

 

        Do

            n = n - 1

            MessageBox.Show(n)

        Loop Until n < 11