Умовний оператор If...End If

Умовний оператор If...End If

Цей оператор необхідний для прийняття рішень, чи потрібно виконувати ту або іншу дію чи ні. Іншими словами якщо Логічний_вираз істинний, то Оператор виконається. Якщо Логічний_вираз неістиний, - то виконання не відбудеться.

     If Логічний_вираз Then Оператор

або складніше

     If Логічний_вираз Then

          Група_операторів

     End If

У першому випадку оператор може бути тільки один. В другому - скільки завгодно (у тому числі і один).

Приклад:

        If (a = b) And (c <> d) Then

            b = d

            a = 20

        End If

Дужки тут не обов’язкові, але вони підвищують читабельність коду.

Умовний оператор If... ElseIf... Else...End If

Така конструкція використовується для більш складних розгалужень:

     If Логічний_вираз 1 Then

          Група_операторів

     ElseIf Логічний_вираз 2 Then

          Група_операторів

          ...

     Else

          Група_операторів

     End If

Ця схема може бути й в cкороченому виді If...Then...Else...End If. При цьому оператори після Else виконуються тільки в тому випадку, якщо жодна з умов не виконана.

Приклад:

        If (a = b) Or (c <> d) Then

            b = d

            a = 20

        Else

            c = d

        End If

Вираз c=d буде виконано тільки в тому випадку, якщо a<>b або c=d.