Елемент управління NotifyIcon

За допомогою елемента управління NotifyIcon можна для форми задати значок, який буде при її відкритті відображатися в правій нижній частині панелі завдань.

Рис.1. Елемент управління NotifyIcon

Елемент управління NotifyIcon характеризується властивостями, перерахованими в таблиці 1.

Таблиця 1. Властивості елемента управління NotifyIcon

 Властивість Призначення 
 Icon  Задає малюнок значка
 Text  Визначає текст підказки при проходженні покажчика над значком
 Visible  Значення True задає видимість елемента управління на панелі завдань

За допомогою подій Click і DoubleClick можна визначити їх дії при одиночному і подвійному кліку мишею на значку відповідно.

Розглянемо невеликий приклад, що дозволяє при натисканні мишею на заданому за допомогою елемента управління NotifyIcon значку відкривати згорнуту форму. Для цього виконайте такі дії:

1. Перетягніть на форму елемент управління NotifyIcon. Він відобразиться в нижній частині конструктора форми.

2. Задайте для цього елемента управління значок за допомогою властивості Icon. Щоб значок з'являвся на панелі завдань, надайте значення True властивості Visible.

3. Задайте текст підказки Відкриття форми, що спливає при проходженні покажчика над елементом управління NotifyIcon.

4. Щоб форма при згортанні не відображалась на панелі завдань, необхідно присвоїти значення False властивості ShowInTaskbar форми.

5. Для розкриття форми при натисканні на значку слід задати процедуру обробки події Click елемента управління NotifyIcon і додати в неї наступний рядок:

        Me.WindowState = FormWindowState.Normal