К-сть рядків:
Заголовок Автор Перегляди
Календарно-тематичне планування з інформатики для 9 класу на 2020-2021 н.р. Микола Олександрович 3287
Урок №1. Інструктаж з БЖД. Інформація та інформатика. Інформаційні технології. Етапи становлення інформаційних технологій. Микола Олександрович 1630
Урок №2. Інформаційні процеси та системи. Інтелектуальна власність та авторське право. Інформаційні технології в освіті. Микола Олександрович 4779
Урок №3. Практична робота №1. «Освітні інформаційні ресурси і системи». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 3373
Урок №4. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Микола Олександрович 1473
Урок №5. Призначення й структура Інтернету. Протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті Микола Олександрович 1413
Урок №6. Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси. Микола Олександрович 2852
Урок №7. Спеціальні інструменти пошуку. Розширений пошук Микола Олександрович 2215
Урок №8. Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. Микола Олександрович 2265
Урок №9. Використання діаграм у презентаціях. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях Микола Олександрович 2315
Урок №10. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Елементи анімації Микола Олександрович 4478
Урок №11. Управління показом презентації. Друк презентації Микола Олександрович 1813
Урок №12. Практична робота №2. «Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1748
Урок №13. Практична робота №3. «Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2560
Урок №14. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2980
Урок №15. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 5437
Урок №16. Захист від спаму. Безпечне зберігання даних Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 4135
Урок №17. Практична робота №4. «Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 4503
Урок №18. Комп’ютерна модель та її переваги. Поняття комп’ютерного експерименту. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1257
Урок №19. Основні етапи комп’ютерного моделювання. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1393
Урок №20. Карти знань. Редактори карт знань. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2212
Урок №21. Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей в різних програмних середовищах. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2960
Урок №22. Практична робота №5. «Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2201
Урок №23. Введення та виведення табличних величин. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 6237
Урок №24. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. Елемент керування «багаторядкове текстове поле». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 6389
Урок №25. Алгоритми опрацювання табличних величин. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1883
Урок №26. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 7732
Урок №27. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1538
Урок №28. Практична робота №6. «Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2495
Урок №29. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2258
Урок №30. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2279
Урок №31. Упорядкування та пошук даних в лінійній таблиці. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1754
Урок №32. Практична робота №7. «Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці». Інструктаж з БЖД. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1375
Урок №33. Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 4115
Урок №34. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 3208
Урок №35. Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1606
Урок №36. Практична робота №8. «Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1339
Урок №37. Практична робота №9. «Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1471
Урок №37. Практична робота №9. «Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 972
Урок №38. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі. Переваги і недоліки різних видів графіки. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1254
Урок №39. Растрові та векторні зображення, їх властивості. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 956
Урок №40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Засоби векторного графічного редактора. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2204
Урок №41. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів. Створення малюнків з кривих і ламаних. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1920
Урок №42. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2582
Урок №43. Практична робота №10. «Створення простих векторних зображень». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1008
Урок №44. Практична робота №11. «Створення складених векторних зображень». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1536
Урок №45. Поняття персонального навчального середовища. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1161
Урок №46. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 4734
Заготовки практичних робіт Микола Олександрович 691
Практична робота "Функції та формули" Микола Олександрович 194