К-сть рядків:
Заголовок Автор Перегляди
Календарно-тематичне планування 9 клас 2018-2019 н.р. Микола Олександрович 625
Урок №1. Інструктаж з БЖД. Інформація та інформатика. Інформаційні технології. Етапи становлення інформаційних технологій. Микола Олександрович 534
Урок №2. Інформаційні процеси та системи. Інтелектуальна власність та авторське право. Інформаційні технології в освіті. Микола Олександрович 1893
Урок №3. Практична робота №1. «Освітні інформаційні ресурси і системи». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1135
Урок №4. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Микола Олександрович 522
Урок №5. Призначення й структура Інтернету. Протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті Микола Олександрович 516
Урок №6. Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси. Микола Олександрович 819
Урок №7. Спеціальні інструменти пошуку. Розширений пошук Микола Олександрович 805
Урок №8. Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентацій Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. Микола Олександрович 780
Урок №9. Використання діаграм у презентаціях. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях Микола Олександрович 685
Урок №10. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Елементи анімації Микола Олександрович 1829
Урок №11. Управління показом презентації. Друк презентації Микола Олександрович 643
Урок №12. Практична робота №2. «Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 552
Урок №13. Практична робота №3. «Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 295
Урок №14. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 322
Урок №15. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 392
Урок №16. Захист від спаму. Безпечне зберігання даних Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 345
Урок №17. Практична робота №4. «Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 316
Урок №18. Комп’ютерна модель та її переваги. Поняття комп’ютерного експерименту. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 335
Урок №19. Основні етапи комп’ютерного моделювання. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 347
Урок №20. Карти знань. Редактори карт знань. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 353
Урок №21. Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей в різних програмних середовищах. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 565
Урок №22. Практична робота №5. «Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 333
Урок №23. Введення та виведення табличних величин. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 539
Урок №24. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. Елемент керування «багаторядкове текстове поле». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 644
Урок №25. Алгоритми опрацювання табличних величин. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 355
Урок №26. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 769
Урок №27. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 215
Урок №28. Практична робота №6. «Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 240
Урок №29. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 230
Урок №30. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 212
Урок №31. Упорядкування та пошук даних в лінійній таблиці. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 257
Урок №32. Практична робота №7. «Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці». Інструктаж з БЖД. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 228
Урок №33. Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 258
Урок №34. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 296
Урок №35. Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 187
Урок №36. Практична робота №8. «Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 232
Урок №37. Практична робота №9. «Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 192
Урок №37. Практична робота №9. «Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 194
Урок №38. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі. Переваги і недоліки різних видів графіки. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 201
Урок №39. Растрові та векторні зображення, їх властивості. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 181
Урок №40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Засоби векторного графічного редактора. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 200
Урок №41. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів. Створення малюнків з кривих і ламаних. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 201
Урок №42. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 314
Урок №43. Практична робота №10. «Створення простих векторних зображень». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 209
Урок №44. Практична робота №11. «Створення складених векторних зображень». Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 263
Урок №45. Поняття персонального навчального середовища. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 265
Урок №46. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм. Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 931