К-сть рядків:
Заголовок Автор Перегляди
Календарно-тематичне планування 11 клас Микола Олександрович 769
Урок №1. Інструктаж з БЖД в кабінеті інформатики. Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей. Микола Олександрович 701
Урок №2. Практична робота № 1. «Побудова інформаційної моделі» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2313
Урок №3. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму Микола Олександрович 921
Урок №4. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Микола Олександрович 1079
Урок №5. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання алгоритмів. Микола Олександрович 1424
Урок №6. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів. Микола Олександрович 2934
Урок №7. Поняття про мови програмування Микола Олександрович 1098
Урок №8. Практична робота № 2. «Створення та виконання алгоритмів» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 4434
Урок №9. Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць. Микола Олександрович 894
Урок №10. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Основні об'єкти: книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Микола Олександрович 817
Урок №11. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок. Микола Олександрович 1034
Урок №12. Практична робота № 3. «Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 793
Урок №13. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Микола Олександрович 2191
Урок №14. Практична робота № 4. «Використання формул в електронних таблицях» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1882
Урок №15. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №5. «Побудова діаграм» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2156
Урок №16. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора Микола Олександрович 646
Урок №17. Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора. Микола Олександрович 866
Урок №18. Практична робота № 6. «Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1905
Урок №19. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Микола Олександрович 1354
Заготовка практичного завдання ІКТ (рахунок) Микола Олександрович 306