К-сть рядків:
Заголовок Автор Перегляди
Календарно-тематичне планування 11 клас Микола Олександрович 788
Урок №1. Інструктаж з БЖД в кабінеті інформатики. Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей. Микола Олександрович 725
Урок №2. Практична робота № 1. «Побудова інформаційної моделі» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2445
Урок №3. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму Микола Олександрович 941
Урок №4. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Микола Олександрович 1117
Урок №5. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання алгоритмів. Микола Олександрович 1500
Урок №6. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів. Микола Олександрович 3078
Урок №7. Поняття про мови програмування Микола Олександрович 1118
Урок №8. Практична робота № 2. «Створення та виконання алгоритмів» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 4508
Урок №9. Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць. Микола Олександрович 943
Урок №10. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Основні об'єкти: книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Микола Олександрович 847
Урок №11. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок. Микола Олександрович 1075
Урок №12. Практична робота № 3. «Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 827
Урок №13. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Микола Олександрович 2329
Урок №14. Практична робота № 4. «Використання формул в електронних таблицях» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 1968
Урок №15. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №5. «Побудова діаграм» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2281
Урок №16. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора Микола Олександрович 668
Урок №17. Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора. Микола Олександрович 895
Урок №18. Практична робота № 6. «Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора» Інструктаж з БЖД Микола Олександрович 2007
Урок №19. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Микола Олександрович 1440
Заготовка практичного завдання ІКТ (рахунок) Микола Олександрович 324