Безкоштовний Wi-Fi

Гарною мотивацією для навчання є можливість отримання певної винагороди за свою працю.

Під час проведення тижня інформатики учням було запропоновано паролі до Wi-Fi мереж закладу. Для отримання паролю, необхідно відсканувати QR-код та знайти відповідь на поставлене запитання. В якості питань підібрано відомості про видатні постатті в історії інформатики.

Пароль змінювався щоденно. що дозволило зацікавити та втримати увагу учнів.

Завантажити у форматі .doc