Державні санітарні правила та норми

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ

"Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах 

та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98

Завантажити