-Ш-

ШИНА [bus]. Пристрій, що служить для передачі даних і управляючих сигналів між компонентами комп'ютера. Складається з ліній електричних з'єднань. Кожна лінія Ш. зазвичай передає один двійковий розряд інформаційного слова, що є елементом даних або адресою. Тому максимальна пропускна здатність Ш. забезпечується при числі ліній, що дорівнює сумі числа біт у машинному слові і максимальному числі двійкових розрядів адреси, плюс оптимальна кількість ліній для передачі управляючих сигналів. Існує спосіб організації ЕОМ, при якому всі її компоненти підключаються до єдиної Ш. Це так звана шинна архітектура комп'ютера. У персональних комп'ютерах застосовуються Ш. високої пропускної здатності.

ШИНА ДАНИХ [data bus]. Шина або частина шини, призначена для паралельної передачі двійкових розрядів даних між пристроями комп'ютера