-Р-

РОБОЧА СТАНЦІЯ [work station]. 1. ЕОМ, що розрахована на одного користувача, але більш могутня, ніж персональний комп'ютер. Зазвичай використовується як професійно орієнтоване автоматизоване робоче місце. 2. ЕОМ, яка включена в локальну обчислювальну мережу

РЕЄСТР, реєстр Windows [Registry, Windows Registry]. Ієрархічна база даних, у якій операційна система Windows централізованим образом зберігає всю системну інформацію, наприклад конфігурацію обчислювальної системи, відомості про встановлені програми, значення різних параметрів, що настроюються користувачем і ін. Користувач може змінювати інформацію в Р., наприклад, за допомогою програми regedit, однак варто мати на увазі, що некваліфікована зміна даних у Р. може привести обчислювальну систему до непрацездатного стану

РЕСУРС [resource]. Час, апаратні, програмні й інші засоби, що можуть бути надані обчислювальною системою або її окремими компонентами обчислювальному процесу або користувачеві. Наприклад, Р. це час центрального процесора, область оперативної або зовнішньої пам'яті і пристрій введення/виведення, що можуть бути виділені для роботи деякої програми