-П-

ПАРОЛЬ [password]. Унікальна послідовність символів, яку необхідно ввести за запитом комп'ютера, щоб отримати доступ до системи, програми або даних. Система порівнює введений П. зі зразком, який зберігається в пам'яті. Якщо відбувся збіг кодів, користувач отримує бажаний доступ. Передбачається, що П. відомо обмеженому колу осіб і тому вважається засобом обмеження доступу до обчислювальної системи і її файлів.

ПЕРЕТАСКУВАННЯ МИШЕЮ, буксирування мишею [drag and drop]. Засіб графічного інтерфейсу користувача. П. м. — це комплексна дія, що складається з трьох нерозривних етапів. Спочатку потрібно на екрані підвести покажчик миші до об'єкта, що перетаскується, і натиснути ліву кнопку миші. На жаргоні це називається "зачепити об'єкт мишею". Як правило, при цьому покажчик миші змінює свою форму, щоб користувач міг бачити, що зачеплення відбулося. На цьому закінчується перший етап. Потім потрібно перемістити покажчик миші в інше місце на екрані, утримуючи натиснутою кнопку миші. При цьому зазвичай зображення об'єкта, що перетаскується, (або інший символ) переміщується по екрані разом з покажчиком миші, щоб користувач міг бачити, що і куди він перетаскує. Це другий етап — буксирування (drag). Нарешті, варто відпустити кнопку миші, як би роняючи об'єкт, що перетаскується, у новому місці (drop). У цей момент і буде фактично виконана операція, обумовлена перетаскуванням. У залежності від того, що і куди перетаскується, за допомогою П. м. можна ініціювати виконання найрізноманітніших функцій, наприклад, копіювання і перенесення файлів. Крім того, дія, що виконується, може залежати від того, чи була натиснута одна з клавіш <Ctrl>, <Alt> або <Shift> при П. м. Наприклад, у програмі Провідник операційної системи Windows П. м. значка файлу відповідає перенесенню файлу, а якщо при цьому натиснута клавіша <Ctrl> — копіюванню файлу

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР, персональна ЕОМ (ПК, ПЕОМ) [personal computer (PC)]. ЕОМ універсального призначення, яка розрахована на одного користувача і управління однією людиною. У клас ПК входять всі ЕОМ: від дешевих ігрових з пам'яттю на касетній стрічці і побутовим телевізором як дисплеєм до надскладних машин з могутнім центральним процесором і співпроцесорами, із зовнішньою пам'яттю великої ємності на дисках, з CD-ROM, з кольоровими графічними пристроями (дисплей, принтер) високої роздільної здатності та високоякісними засобами відтворення звуку. В даний час широко поширені персональні IBM-сумісні комп'ютери

ПЕРСОНАЛЬНИЙ IBM-СУМІСНИЙ КОМП'ЮТЕР [personal IBM compatible computer (IBM PC)]. Персональний комп'ютер, на якому можливе використання програм для персональних комп'ютерів виробництва фірми IBM. Усі IBM PC можна умовно розділити на три групи: 1) власне IBM-сумісні комп'ютери настільного виконання — найбільш численна група комп'ютерів, сумісних між собою програмно й апаратно (тобто в двох комп'ютерах цієї групи з однаковими технічними характеристиками можлива перестановка окремих плат і пристроїв з одного комп'ютера в інший і навпаки). До цієї групи можна віднести і комп'ютери сімейства PS-1 фірми IBM і комп'ютери фірм Compaq, Dell і ін., лише частково апаратно сумісні з продукцією більшості виробників; 2) портативні комп'ютери — комп'ютери класів laptop (наколінний комп'ютер) і notebook (блокнот), легкі, малогабаритні, здатні працювати від автономного джерела живлення; 3) настільні комп'ютери сімейства PS-2 фірми IBM, апаратно несумісні с комп'ютерами інших фірм. В інших ситуаціях у даний час цей термін не використовується

ПЛАНУВАЛЬНИК [scheduler]. Програма, що входить до складу операційної системи та визначає порядок надання деякого загального ресурсу, у першу чергу центрального процесора, різним процесам. П. верхнього рівня визначає сукупність задач, які виконуються обчислювальною системою. Він підтримує двосторонній зв'язок з користувачем обчислювальної системи, приймає від нього запити і команди, перевіряє їх і ініціює запитані дії. П. нижнього рівня (його часто називають диспетчером) визначає, якій задачі або якому процесові, що очікує своєї черги, буде наданий ресурс (центральний процесор, оперативна пам'ять, зовнішній пристрій)

ПОРТ [port]. 1. Пристрій сполучення, за допомогою якого центральний процесор або оперативна пам'ять ЕОМ можуть бути зв'язані з іншими пристроями з метою передачі даних. Наприклад, через П. підключаються до шини процесора пристрої введення/виведення, а програма може посилати дані в П. або отримувати дані з П. Зазвичай той самий П. може працювати на введення або виведення. За способом передачі даних розрізняють паралельний і послідовний порти. 2. У мережі Інтернет – число, що ідентифікує (визначає) точку доступу конкретної прикладної програми мережі.

ПОСТАЧАЛЬНИК МЕРЕЖНИХ ПОСЛУГ, провайдер [service provider, provider]. Особа або організація, що надає послуги по підключенню до комп'ютерних мереж. Наприклад, інтернет-провайдер надає наступні, як правило, платні, послуги по підключенню і доступу в Інтернет: 1) надає користувачу ім'я, пароль, канал зв'язку або номер телефону для з'єднання з Інтернетом; 2) допомагає настроїти мережне програмне забезпечення і модем на комп'ютері користувача. Багато П. м. п. за додаткову плату забезпечують оренду користувачем області пам'яті на своєму сервері для розміщення поштової скриньки або публікації документів Web і допомагають їх створити. Перелік і якість таких послуг залежать від конкретного постачальника. Крім того, у П. м. п. можна отримати професійну консультацію з питань, пов'язаних з користуванням мережею.

ПОТІК ДАНИХ [data flow, dataflow]. Логічна послідовність даних, що обробляються програмою. Цей термін широко застосовується в паралельних обчисленнях, у яких П. д. визначає послідовність операцій, а саме: виконання кожної операції відбувається при готовності всіх її операндів. Якщо готові дані для декількох операцій, вони виконуються паралельно.

ПРАВО ДОСТУПУ [access right, access permission]. 1. Право, надане користувачеві на санкціоноване використання певних програм і даних, що зберігаються в обчислювальній системі. 1. Правила, що визначають, які користувачі або процеси можуть отримувати доступ до об'єкта (каталогу, файлу, принтеру і т.п.) і яким чином

ПРОГРАМА БУФЕРИЗАЦІЇ, спулер [spooler]. Програма, що управляє процесом буферизації. Наприклад, П. б. перехоплює дані, що направляються до драйвера принтера, і записує їх у буфер, щоб передати на принтер, коли він звільниться.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [software]. Сукупність програмних засобів, тобто програм і документів до них, які входять до складу обчислювальної системи . П. з. забезпечує ефективну роботу ЕОМ і надає користувачеві певні види обслуговування. Цей термін визначає частину обчислювальної системи, що не є апаратним забезпеченням. Розрізняють системне програмне забезпечення - необхідне доповнення апаратних засобів, і прикладне програмне забезпечення, що визначається роллю обчислювальної системи в даній організації або потребами користувачів. Системне програмне забезпечення, найважливіший компонент якого — операційна система, зазвичай поставляється самим виробником обчислювальної системи. Прикладне програмне забезпечення складається з баз даних, пакетів і бібліотек прикладних програм і т.п.

ПРОТОКОЛ [protocol]. 1. Результат реєстрації в хронологічному порядку інформації про деякий процес. Наприклад, П. компіляції — зформований обчислювальною системою лістинг, що містить вихідний текст програми, її еквівалент - об'єктну програму, таблицю відповідності імен і адресних посилань, діагностичні повідомлення про помилки й іншу інформацію. 2. Сукупність правил, що визначають алгоритм взаємодії пристроїв, програм, систем обробки даних, процесів або користувачів. Наприклад, П. лінії зв'язку — це правила, що регламентують структуру і методи кодування порції даних і процес її передачі по лініях зв'язку. П. міжнародної комп'ютерної мережі Інтернет (так називані IP-протоколи) визначають правила взаємодії між собою як об'єднаних в Інтернеті регіональних мереж, так і підключених до мережі окремих комп'ютерів

ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧІ ГІПЕРТЕКСТУ, протокол HTTP [HyperText Transfer Protocol (HTTP)]. Стандартний протокол передачі гіпертексту і гіпермедіа в мережі Інтернет, який підтримується Комітетом IETF і описує обмін інформацією у Всесвітній павутині

ПРОТОКОЛ FTP [file transfer protocol (FTP)]. Один зі стандартних протоколів передачі даних, який підтримується комітетом IETF і забезпечує ефективну передачу файлів по телефонній лінії. П. FTP використовується при перенесенні файлів з одного комп'ютера на інший або при транспортуванні файлів між різними вузлами мережі Інтернет. Для встановлення з'єднання й обміну файлами в Інтернеті згідно з П. FTP, необхідно запустити спеціальну прикладну програму, так звану "клієнтську частину FTP". Клієнтське програмне забезпечення FTP установлюється разом з комунікаційними утилітами TCP/IP. Отримати доступ до іншого комп'ютера для обміну файлами можна, указавши ім'я і пароль користувача. Існують так звані анонімні FTP-сервери, які дозволяють отримати файли будь-якому користувачеві, що володіє клієнтською частиною FTP. У цьому випадку вводиться "anonymous” - як ім'я користувача, і адреса електронної пошти користувача П. FTP - як пароль.

ПРОТОКОЛ TELNET [Telnet]. Протокол віддаленого доступу, який використовується в Інтернеті. Дозволяє користувачеві одного комп'ютера встановлювати зв'язок через мережу з віддаленою обчислювальною системою. Коли зв'язок установлений, користувач може працювати так, начебто його клавіатура, миша і монітор підключені безпосередньо до віддаленого комп'ютера

ПРОТОКОЛИ TCP/IP [transmission control protocol/Internet protocol (TCP/IP)]. Набір базових протоколів Всесвітньої комп'ютерної мережі Інтернет, що визначають правила взаємодії між собою як об'єднаних в Інтернеті регіональних мереж, так і підключених до мережі окремих комп'ютерів. Міжмережним протоколом IP установлюється, що інформація передається пакетами розміром від 40 до 32000 байт у залежності від апаратних засобів і носіїв інформації, і кожен пакет переміщується по мережі незалежно від інших пакетів. Така технологія не дозволяє одному користувачу монополізувати мережу. Пакети забезпечуються інтернет-адресами, що містять інформацію, достатню для доставки пакета. Протокол управління передачею даних TCP визначає правила розбивки даних на пакети та їхню нумерацію, а також правила, згідно з якими при отриманні окремих пакетів перевіряється, чи вся інформація отримана, а дані розташовуються в правильному порядку. Якщо виявляється, що при передачі пакета відбулася помилка, то запитується його повторна передача. Відповідно до П. TCP/IP працює апаратне і програмне забезпечення, що реалізує передачу даних по Інтернету

ПРОТОКОЛ SSL [secure sockets layer (SSL)]. Протокол безпечної передачі даних по Всесвітній павутині, розроблений корпорацією Netscape Communications. Він не залежить від прикладної програми і забезпечує:

  1. шифрування (безпечний канал, захищений від втручання сторонніх);
  2. аутентифікацію (застосування електронних сертифікатів для посвідчення кожної зі сторін, що вступають у контакт); 3) цілісність повідомлень (гарантію того, що повідомлення не було змінено при передачі). П. SSL функціонує на рівні більш низькому, ніж протоколи прикладних програм, такі як HTTP або FTP, але в той же час більш високому, ніж протокол зв'язку TCP/IP. Така стратегія дозволяє йому діяти незалежно від будь-якого Протоколу Інтернету. Якщо П. SSL реалізований одночасно на клієнтській і серверній сторонах, інформація між ними передається в зашифрованому вигляді, що гарантує конфіденційність

ПУЛ ПАМ'ЯТІ, пул [pool]. Область оперативної пам'яті, що виділяється для організації декількох процесів.