-Д-

ДЕСКРІПТОР [descriptor]. 1. Службова інформація про програму, файл, дані або інші об'єкти, яка визначається і створюється операційною системою або системою програмування і зберегається у пам'яті. Д. - "паспорт" об'єкту, що містить дані, необхідні системі для роботи з зазначеними об'єктами. Наприклад, Д. масиву містить тип елементів масиву, адресу початкового елементу масиву, розмірність масиву, границі і крок зміни індексів. Д. сегменту перемінної довжини обов'язково містить довжину сегменту. 2. Слово, словосполучення або код мови інформаційно-пошукових систем, які використовуються для опису основного змісту документа.

ДЕФРАГМЕНТАЦІЯ [defragmentation]. Перерозподіл даних на пристрої тривалого збереження інформації (наприклад, гнучкому або жорсткому диску) з метою усунення порожніх місць між фрагментами, які заповнені даними. Зазвичай файли записуються на будь-яке вільне місце на диску. Тому часте видалення і створення файлів може призвести до того, що багато файлів виявляться фрагментованими (тобто записаними декількома порціями в різних місцях диску). Д. виконується за допомогою спеціальних програм-дефрагментатороів шляхом послідовного копіювання файлів, що зберігаються на диску, в оперативну пам'ять або на інший носій даних і повторного розміщення цих файлів у послідовних (сусідніх) секторах, без пропусків. У результаті, як правило, прискорюється доступ до даних — значно зростає швидкість відкриття файлів і запуску прикладних програм, оскільки не витрачається час на пошук фрагментів файлу.

ДИСТРИБУТИВ [distribution kit]. Програмний продукт, що поставляється виробником (найчастіше на компакт-дисках). Дистрибутивний диск, як правило, містить саму програму й інсталятор (зазвичай з ім'ям install або setup) для встановлення програми на жорсткому диску і настроювання її параметрів. Іноді застосовуються дистрибутивні дискети

ДОМЕН [domain]. Складова частина імені комп'ютера в мережі Інтернет.

ДОМЕННА СИСТЕМА ІМЕН [domain name system (DNS)]. Ієрархічна система призначення унікальних імен кожному з комп'ютерів, зв'язаних у мережі, подібні до Інтернету. Ім'я складається з доменів — розділених крапками частин, відповідних зростаючим зліва направо рівням ієрархії. В імені може бути будь-яка кількість доменів, але більше п'яти зустрічається рідко. Значення кожного домену призначається особами, які відповідають за ієрархічний рівень. Наприклад, в імені cmp.ctd.unv.reg.ua елемент cmp — ім'я реального комп'ютера. Це ім'я створене на рівні кафедри (ctd), де знаходиться комп'ютер. Кафедра належить університетові (unv), який підключений до регіональної комп'ютерної мережі (reg), що знаходиться в Україні (ua). Деякі значення доменів верхніх рівнів, прийняті в мережі Інтернет, приведені в табл. Д.1. По імені сервером Д. с. і. автоматично формується числова інтернет-адреса, що використовується апаратурою і програмами мережі. Поряд з реальними іменами існують віртуальні імена, надані постачальниками мережних послуг (провайдерами). Наприклад, якщо реальне ім'я виявляється занадто довгим, провайдер може його замінити коротким віртуальним, яке розпізнається сервером Д. с. і. і перетвориться в реальну числову адресу

ДРАЙВЕР [driver]. Програма управління. Зазвичай це програма операційної системи, яка забезпечує взаємодію програми, що виконується, з окремим пристроєм і сприяє його зручному використанню. Наприклад, існують Д. клавіатури, дисплея, миші, принтера і т.п. Д. приймає запити програм на звертання до пристрою і перетворює їх у команди управління пристроєм, а також обробляє переривання від пристрою, що обслуговується. При цьому він враховує конструктивні особливості пристрою й особливості його роботи в реальному масштабі часу. Таким чином, Д. - сполучна ланка між програмою і пристроєм. Д. може бути оформлений як резидентна програма або як завантажувальний Д. Поряд з реальними Д. може обслуговувати і віртуальні пристрої, імітуючи реальний фізичний пристрій. Д вважаються також програми, що управляють додатковою пам'яттю комп'ютера, і програми, що управляють іншими програмами, тобто програми, які визивають їх і задають їм вхідні параметри, наприклад драйвер бази даних ODBC.

ДРАЙВЕР ПРИСТРОЮ [device driver]. Драйвер, який дозволяє конкретному пристрою, такому як модем, мережна плата або принтер, взаємодіяти з операційною системою. Якщо пристрій включений у список сумісного обладнання, то драйвер такого пристрою зазвичай входить до складу операційної системи. Драйвери пристроїв завантажуються автоматично при запуску комп'ютера і з цього моменту виконуються, залишаючись невидимими для користувача.

ДРАЙВЕР, ЩО ЗАВАНТАЖУЄТЬСЯ, [loadable driver]. Драйвер, що не є резидентною програмою операційної системи, тобто, що не знаходиться постійно в оперативній пам'яті. Він зберігається в зовнішньому пристрої запам'ятовування (зазвичай на жорсткому диску) і при необхідності завантажується в оперативну пам'ять. Для цього він повинен бути зазначений у файлі конфігурації операційної системи. Як правило, драйвери що завантажуються, є драйверами, що доповнюють систему введення/виведення. Це дозволяє, не торкаючись системних модулів, розширювати можливості операційної системи, роблячи можливим підключення до обчислювальної системи нових пристроїв, або нестандартне використання наявних. Наприклад, для підключення до комп'ютера дисководу лазерних дисків (CD-ROM) або організації електронного диску потрібно вказати імена програм-драйверів цих пристроїв у файлі конфігурації операційної системи.