-Б-

БАЗОВА СИСТЕМА ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ [Basic Input/Output System (BIOS)]. Система програм машинною мовою, яка керує передачею даних між апаратними засобами обчислювальної системи. Точніше, BIOS керує взаємодією вузлів комп'ютера при передачі даних між процесором, пам'яттю, дисками або монітором, зв'язуючи їх воєдино. Від якості BIOS істотно залежить продуктивність комп'ютера. У сучасних персональних комп'ютерах BIOS записана в постійний пристрій запам'ятовування — спеціальну мікросхему, встановлену на материнській платі. Як правило, BIOS підтримує визначений стандарт інтерфейсу пристроїв і орієнтується на конкретну модель материнської плати. Програмісти високої кваліфікації, створюючи прикладні програми, безпосередньо використовують деякі функції BIOS

БЛОКУВАННЯ [locking, lockout]. Приведення програми або пристроя в стан, що перешкоджає виконанню визначених дій. Наприклад, Б. клавіатури перешкоджає введенню інформації в ЕОМ.

БЛОКУВАННЯ ДАНИХ [data interlock]. Захист запису, блоку даних або файлу шляхом заборони доступу до них від усіх користувачів, за винятком одного. Б. д. це механізм організації контрольованого доступу до спільно використовуваних даних, який запобігає одночасному звертанню до них двох і більш програм.

БЛОКУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ [account lockout]. Один із засобів забезпечення безпеки операційної системи, який полягає в тому, що в деяких випадках не допускається реєстрація користувача в системі. Наприклад, операційна система Windows NT здійснює Б. о.з. користувача в тому випадку, якщо протягом визначеного інтервалу часу за допомогою цього облікового запису була зроблена визначена кількість невдалих спроб входу в систему. Тривалість інтервалу часу і гранична кількість невдалих спроб входу в систему задаються відповідними параметрами політики облікових записів. Зняти Б. о.з. може системний адміністратор.

БРАНДМАУЕР [firewall]. Обчислювальна система або комбінація систем, яка створює захисний бар'єр між двома або більшою кількістю мереж і відвертає небажані вторгнення у приватну мережу (інтранет). Б. служать віртуальними бар'єрами для передачі пакетів з однієї мережі в іншу і відслідковують рух даних між мережами Інтернет і інтранет

БУФЕР [buffer]. 1. Теж, що буферна пам'ять. 2. Електронна схема або пристрій, які розміщуються між двома іншими пристроями для узгодження розходжень у їхніх робочих характеристиках

БУФЕР ОБМІНУ [clipboard]. Засіб операційної системи Windows, призначений для обміну даними між прикладними програмами. Б. о. дозволяє вирізати або копіювати виділені дані в спеціальне місце, відведене для тимчасового збереження даних, а потім уставити ці дані з буфера в інше місце. У Б. о. разом з даними зберігається інформація про їхній тип і формат, тому вставка даних з буфера може проводитися різними способами, у залежності від типу даних і можливостей прикладної програми, у документ якої вставляються дані.

БУФЕРІЗАЦІЯ [buffering]. Застосування буферів.

БУФЕРНА ПАМ'ЯТЬ, буфер [buffer memory, buffer]. Пам'ять для проміжного збереження даних. Застосовується при обміні даними між двома пристроями з різною швидкістю обробки інформації, щоб робота "тихохідного" пристрою не знижувала їхню спільну продуктивність. Характерним прикладом використання Б. п. є видача даних програмою на принтер. Тому що швидкість передачі даних від програми до принтера незмірно вище, ніж швидкість роботи принтера, то, щоб не сповільнювати роботу програми на час видачі даних, програма розміщує дані в Б. п. і продовжує свою роботу, а принтер "самостійно" витягає їх зі своєю швидкістю та друкує, не вимагаючи переривання роботи програми. Багато зовнішніх пристроїв мають власну Б. п., крім того, як Б. п. може служити область оперативної пам'яті, яка спеціально виділена операційною системою.