-А-

АПАРАТНІ ЗАСОБИ, технічні засоби [hardware]. Електричні, електронні і механічні схеми, блоки, прилади і пристрої, що складають матеріальну частину обчислювальної системи. А. з. є, наприклад, і сам комп'ютер і мікросхеми, його складові. До А. з. також відносяться дисплей, дисковод, принтер і ін.

АРХІВ [archive]. Сукупність робочих матеріалів обчислювальної системи і засобів їхнього довгострокового збереження, що утворилися в результаті діяльності користувача. Робочими матеріалами є копії документів, рідко використовуваних програм, даних і т.п. Як засоби довгострокового збереження зручно використовувати магнітні стрічки і магнітні диски. З метою економії пам'яті архівні файли попередньо стискають за допомогою архіватора. Правильно організований А. оберігає користувача від утрат при будь-яких аварійних ситуаціях у комп'ютері.

АРХІВАТОР [archivator]. Програма або комплекс програм, що виконують стиснення (архівування) файлів для більш компактного тривалого збереження в зовнішній пам'яті і відновлення стиснених файлів у первісному вигляді (розархівування). У персональних комп'ютерах найбільш поширені A. pkzip.exe/pkunzip.exe, arj.exe, rar.exe і останнім часом winzip.exe і winrar.exe. Усі вони надають можливість більш компактного збереження файлів на дисках і дозволяють:

  1. упаковувати всі, окремі або відповідні якому-небудь шаблону файли робочого каталогу в архівний файл
  2. додавати файли в архівний файл;
  3. видаляти файли з архівного файлу;
  4. переглядати вміст архівного файлу;
  5. витягати з архівного файлу окремі файли або розпаковувати усі файли архіву;
  6. створювати архівні файли, що саморозпаковуються .

АРХІВУВАННЯ [archivation]. Стиснення одного або більш файлів з метою економії пам'яті та розміщення стиснених даних в одному архівному файлі. А. виконується спеціальною програмою — архіватором.

АРХІВНИЙ ФАЙЛ [archived file]. 1. Файл, розміщений в архів. 2. Файл, що є результатом стиснення архіватора. В один А. ф. можуть бути розміщені кілька стиснених файлів.

АТРИБУТ [attribute]. 1. Ознака або властивість, які характеризують об'єкт. Наприклад, атрибутами виведених на екран символів є шрифт, колір, розмір і т.п. 2. У реляційних базах даних — ім'я одного і того ж поля всіх кортежів однієї таблиці. 3. У мовах розмітки — властивість елементу.