Алгоритми з повтореннями. Цикл з лічильником

Цикл – базова алгоритмічна структура, яка передбачає неодноразове виконання однієї або декількох команд.

Тіло циклу – команда або набір команд, які повторюються.

Ітерація – повторення тіла циклу 1 раз.

Типи циклів:

Цикл з лічильником – ітерації відбуваються наперед визначену кількість разів.

 

Реалізація на Python:

 

Тут:

лічильник – змінна типу int для підрахунку кількості ітерацій.

range – функція перебору лічильника, з наступними аргументами:

- start – початкове значення лічильника (якщо рівне 0 – можна на вказувати);

- stop – кінцеве значення лічильника при якому повторення припиняється.

- step – необов’язковий аргумент, вказує крок зміни лічильника (по замовчуванню рівний 1).

Приклад використання:

Задача 1: вивести на екран квадрати всіх двозначних натуральних чисел в один рядок.

 

Задача 2: вивести на екран всі числа від 30 до -50, які діляться на 7 в один рядок.

Цикл з умовою – ітерації відбуваються до тих пір, доки виконується поставлена умова.

 

Реалізація на Python:

 

Цикл while ("поки") дозволяє виконати одну і ту ж послідовність дій, поки є істинною поставлена умова. Умова записується до початку тіла циклу і перевіряється до виконання тіла циклу. Як правило, цикл while використовується, коли неможливо визначити точне значення кількості проходів виконання циклу.

При виконанні циклу while спочатку перевіряється умова. Якщо вона хибна, то виконання циклу припиняється і керування передається на наступну інструкцію після тіла циклу while. Якщо умова істинна, то виконується інструкція, після чого умова перевіряється знову і знову виконується інструкція. Так триває до тих пір, поки умова буде істинно. Як тільки умова стане хибною, робота циклу завершиться і управління передасться наступній інструкції після циклу.

Наприклад, наступний фрагмент програми надрукує на екран квадрати всіх цілих чисел від 1 до 10. Видно, що цикл while може замінювати цикл for ... in range (...):

 

У цьому прикладі змінна i всередині циклу змінюється від 1 до 10. Така змінна, значення якої змінюється з кожним новим проходом циклу, називається лічильником. Зауважимо, що після виконання цього фрагмента значення змінної i дорівнюватиме 11, оскільки саме при i == 11 умова i <= 10 вперше перестане виконуватися.

Ось ще один приклад використання циклу while для визначення кількості цифр натурального числа n:

 

У цьому циклі ми відкидаємо по одній цифрі числа, починаючи з кінця, що еквівалентно діленню націло на 10 (n//=10), при цьому запам’ятовуємо в змінній l, скільки разів це було зроблено. 

Додаткові матеріали

Завдання

1. Опрацювати статтю та законспектувати основні моменти

2. Виконати всі наведенні в статті приклади

3. Переглянути відеофрагменти з додаткових матеріалів

4. Підготуватися до підсумкового тестування