Типи даних. Введення та виведення даних

Завдання:

  1. Опрацювати запропоновану статтю, законспектувати основні моменти;
  2. Розв'язати задачі для самостійного опрацювання;
  3. Виконати в інтерпретаторі IDLE Python всі наведені приклади (Як встановити Python тут - http://nikolay.in.ua/navchaemos/python-3/607-vstanovlennya-python-persha-programa);
  4. Виконати наведені в кінці статті інтерактивні завдання.
  5. Переглянути запропоновані відеофрагменти.
  6. Додатково опрацювати статті "Типи даних. Функції перетворення типів. Операції з числовими типами" та "Введення та виведення даних (функції input() та print())"
  7. Фотозвіт про виконання завдань переслати на перевірку використовуючи E-mail.

Дані та їх типи

Можна помітити, що все, що ми робимо, ми робимо над чимось - якимись предметами або об'єктами. Ми міняємо властивості об'єктів та їх можливості. Програми для комп'ютерів також маніпулюють якимись об'єктами (назвемо їх поки даними).

Очевидно, дані бувають різними. На цьому занятті ми спробуємо познайомитися з основними типами даних, які використовуються в мові програмування Python.

Основні (примітивні) типи даних у Python:

1. int - цілі числа - множина всіх цілих чисел. Наприклад: 1, -9, 0, 12, 32, -1024 тощо.

2. float - дійсні числа - множина всіх дійсних чисел (які містять дробову частину). Роздільником цілої та дробової частини є крапка. Наприклад: 2.5, 3.14, 0.0, -2.32, -9.0 тощо.

3. str - рядок тексту - містить довільний набір символів. Обов'язково обгортається лапками (одинарними або подвійними). Наприклад: 'text', "True", '0.25', "-89" тощо.

4. bool - логічний тип - містить результат перевірки деякої умови. Може набувати лише одного з двох значень: True або False.

Досить часто виникає потреба в перетворені даних з одного типу в інший. Для виконання операцій перетворень використовують функції перетворення типів:

1. int() - перетворення в цілий тип даних.

2. float() - перетворення в дійсний тип.

3. str() - перетворення в рядок тексту.

4. bool() - перетворення в логічний тип.

Операції над величинами:

Операції над цілими та дійсними числами:

Дія Оператор Приклад Тип результату
Додавання + 5+8 int
Віднімання  8-5  int 
Множення  56*4  int 
Ділення  89/3   float
Піднесення до степеня  **  2**10  int, якщо показник степеня менше 0 - float 
Ціла частина від ділення  //  8//3  int 
Остача від ділення  8%3  int 

Для дійсних чисел притаманні всі ті ж операції, що і для цілих. Якщо хоча б один з операндів буде дійсним числом - то і результат всієї операції буде числом дійсним!

Операції над рядками:

1. Конкатенація - "додавання" (склеювання) рядків тексту. Оператор - "+". Наприклад: "ма" + "ма" = "мама" або '2'+'8'='28'

2. Дублювання - "множення" рядка на ціле число, фактично повторення текстового рядка певну кількість разів. Наприклад: "AУ"*5="АУАУАУАУАУ"

Введення та виведення даних:

Функція print()

Для виведення даних на екран використовується функція print(). В якості аргументів вона приймає змінну або деяке значення, які потрібно вивести на екран. Якщо потрібно вивести декілька значень, їх задають через кому. Детальніше про  функцію print() тут!

Функція input()

Для зчитування даних з клавіатури використовують функцію input(). Вона призначена для зчитування з клавіатури текстового рядка. Тобто, якщо нам потрібно ввести число - доведеться використовувати функції перетворення типів даних. Доцільно зчитане значення присвоювати певній зарезервованій змінній. Детальніше про  функцію input() тут!

Перевірте свої знання:

Задачі для самостійного виконання: 

Вирішіть наступні завдання в інтерактивному режимі або написавши невелику програму:

1. Три людини обідають в ресторані і хочуть оплатити вскладчину рахунок в 352.7 гривні. На чай вони збираються залишити 15%. Яку суму повинен викласти кожен з тих, що обідають?

2. Обчисліть площу і периметр прямокутної кімнати шириною 12.5 метрів і довжиною 16.7 метра.

3. Як дізнатися, скільки часу займає подорож на автомобілі? Словами формула виражається так: «час подорожі дорівнює відстані, поділеній на швидкість». Напишіть програму, яка порахує, скільки часу займе переміщення на 200 кілометрів зі швидкістю 80 кілометрів на годину, і відобразіть відповідь на екрані.

4. За допомогою функції float () перетворіть рядок '12 .34' в число. Переконайтеся, що в результаті дійсно виходить число!

5. За допомогою функції int () перетворіть число 56.78 в ціле. У більшу або в меншу сторону відбувається округлення в даному випадку?

6. За допомогою функції int () створіть з рядка ціле число. Переконайтеся, що в результаті виходить саме ціле число!

7. Проведіть самостійно наступний експеримент: перевірте типи значень "12" і "2.4"? Якого вони типу і чому?

8. Що станеться, якщо рядок "8.53" спробувати перетворити в ціле число з допомогою функції int ()? Як вирішити цю проблему?

9. Обчисліть вираз 2 в 179 ступені. Виведіть на екран обчислене значення.

Додаткові матеріали