Модуль turtle. Додаткові команди виконавця "черепашка"

Для роботи з модулем turtle  в Python можна використовувати ми можемо використовувати досить багато додаткових команд, починаючи з команд показу або приховування виконавця до команд друкування тексту або зафарбовування. Сьогодні ми розглянемо команди, які ще не встигли вивчити та спробуємо їх використати на практиці.

goto(x, y)  або setpos(x, y) або setposition(x, y) - переносить виконавця в точку з координатами (x, y).  Пригадаємо, центр вікна має координати x=0, y=0.

setx(х) — встановлення нового значення координати x;

sety(y) — встановлення нового значення координати y;

setheading(кут) або seth(кут) - встановлює орієнтацію черепашки у вікні (0 - схід, 90 - північ, 180 - захід, 270 - схід);

home() - повертає черепашку в початкове положення та встановлює початкову орієнтацію (схід);

dot(розмір, колір) - у поточній позиції створює точку вказаного розміру та кольору;

stamp() - створює відтиск (копію) черепашки у поточній позиції;

clearstamp(ідентифікатор) - видаляє визначений відтиск;

clearstamps(кількість) - видаляє всі або вказану кількість відбитків;

undo() - скасовує останню дію черепашки;

position() або pos() - повертає координати поточної позиції черепашки;

towards() - повертає кут нахилу черепашки до початкового напряму;

xcor() та ycor() - повертає координату x або y черепашки відповідно; 

distance(x,y) — визначення відстані від черепашки до точки (x, y);

begin_fill() - почати заливку фігури вказаним кольором;

end_fill() - завершити заливку (зафарбувати створену фігуру) обраним кольором;

reset() - видалити всі створенні фігури та повернути черепашку в початкове положення;

clear() - видалити всі створенні фігури, черепашка залишається в поточній позиції;

write(текст) - виводить вказаний текст у поточній позиції;

hideturtle() або ht() - приховує виконавця;

showturtle() або st() - робить черепашку видимою;

delay(час) - встановлює затримку в мілісекундах для виконавця;

bye() - закрити вікно малювання;

exitonclick() - закрити вікно по натисненню миші;

setup(ширина, висота) - встановлює параметри вікна малювання;

title(заголовок) - встановлює заголовок для вікна малювання.

Практичне завдання:

Створити програму малювання державної символіки України засобами модуля turtle мови програмування Python. Передбачити заголовок вікна - "Державні символи", зафарбувати вікно у кольорах прапора України, використовуючи малювання по координатах створити зображення стилізованого герба України.

Приклад виконання завдання:

1. Імпортуємо модуль  turtle, створюємо виконавця, задаємо параметри вікна малювання (розмір та заголовок):

2. Використовуючи команди goto(), begin_fill() та end_fill() розфарбовуємо полотно, намалювавши два рівновеликі квадрати синього та жовтого кольору за координатами (використовуємо координати відповідно до розмірів створеного вікна):

3. Використовуючи можливості малювання за координатами створимо зображення щита синього кольору з контуром товщиною 10 пікселів та кольору gold:

4. По координатах намалюємо стилізований герб товщиною 10 пікселів жовтого кольору:

5. Використовуючи можливості виведення тексту, надрукуємо перші дві стрічки гімну України (перша - над гербом, жовтого кольору; друга - під гербом, синього кольору)

6. Запустимо програму для перевірки працездатності:

Повний код програми:


Завдання:

1. Опрацювати статтю та законспектувати основні моменти;

2. Виконати практичне завдання за зразком;

3. Поекспериментувати з використання наведених у статті команд для виконавця, спробувати створити власний авторський малюнок, використавши вивчений матеріал;

4. Підготуватись до підсумкового тестування з теми "Алгоритми та програми"