Алгоритми з розгалуженнями

Розгалуження (алгоритм з умовою) – базова алгоритмічна структура, яка передбачає виконання однієї із зазначених дій в залежності від справедливості поставленої умови. 

Умова – логічний вираз, який може набувати лише одного з двох значень: True (істинна) або False (хибність)

Значення True та False називають логічними константами.

Умови бувають простими та складеними. Для створення простих умов використовують оператори порівняння:

Оператор

Назва

==

Дорівнює (рівність)

!=

Не дорівнює

> 

Більше

< 

Менше

>=

Більше або дорівнює (більше-рівно)

<=

Менше або дорівнює (менше-рівно)

Існує три основних типи алгоритмів з розгалуженням

Повне розгалуження – передбачає виконання дій і при істинності і при хибності поставленої умови

Реалізація на Python:

 

Приклад

Створимо програму, яка намалює "квіточку" з 24 пелюсток у вигляді ромба зі стороною 100 пікселів та гострим кутом 25 градусів, причому непарні пелюстки мають бути синього кольору, а парні - жовтого.

!!! Якщо число ділиться націло на 2 - то воно парне. Тобто нам потрібно знайти остачу від ділення лічильника циклу на 2, якщо остача рівна 0 - число парне. Для знаходження остачі від ділення використовують оператор % !!!

 

Неповне розгалуження – передбачає виконання дії, лише при істинності поставленої умови

Реалізація на Python:

Приклад

Створити програму, яка малюватиме спіраль, починаючи з радіуса 10, з кожною наступною ітерацією радіус збільшуватиметься на 5 пікселів, доки радіус не стане більшим за 300 пікселів. Причому, частина спіралі з радіусом меншим за 150  має малюватись жовтим  кольором, а решта - синім.

Вкладені розгалуження – передбачає вкладення однієї умови у вітку хибності іншої

 

Реалізація на Python:

 

Приклад

Створити програму яка намалює квітку з 30 пелюсток, кожна з яких матиме вигляд ромба з гострим кутом 15 градусів. Кожні  5 пелюсток повинні мати інший колір та більший розмір.

Завдання:

1. Опрацювати статтю та законспектувати основні моменти;

2. Виконати всі приклади наведені в статті;

3. Фотопідтвердження виконаної роботи (лише малюнок) переслати на перевірку доступним способом (класні керівники);

4. Повторити теоретичний матеріал для підготовки до підсумкового тестування.