Архівування й відновлення даних

Ефективне відновлення загублених даних — мета будь-якого завдання архівування. Завдання архівування (Задача архивации або backup job) — це окремий процес резервного копіювання даних. Регулярне архівування даних на жорстких дисках серверів і клієнтських комп'ютерів дозволяє запобігти втраті даних через несправність жорстких дисків, несподіване вимикання електроживлення, інфікування комп'ютерним вірусом й іншими аналогічними причинами. Якщо регулярно проводити резервне копіювання даних, то втрата даних вам не загрожує: ви зможете відновити дані - окремі файли або вміст усього диску.

Загальні відомості про утиліти резервного копіювання
В Windows ХР Professional передбачений Майстер архівування або відновлення (Мастер архивации или восстановления або Backup or Restore Wizard) (рис. 6.6), який забезпечує просте резервне копіювання даних.

Рис. 6.6. Перша сторінка Майстра архівування або відновлення
(Мастер архивации или восстановления або Welcome To The Backup Or Restore Wizard)

 

Для звернення до Майстра архівування або відновлення (Мастер архивации или восстановления або Backup or Restore Wizard) меню Пуск (Start) підведіть покажчик до пунктів Всі програми (Все программы або Аll Programs), Стандартні (Стандартные або Accessories), Службові (Служебные або Syster Tools) і натисніть Архівування (Архивация або Backup). Якщо цей спосіб вам не сподобався, в меню Пуск (Start) натисніть команду Виконати (Выполнить або Run) введіть ntbackup, а потім натисніть ОК. Майстер архівування або відновлення (Мастер архивации или восстановления або Backup or Restore Wizard) призначений для ручного архівування даних або для створення автоматичного процесу резервного копіювання, що регулярно виконується. Передбачено архівування даних у файл або на магнітну стрічку. Файли можна зберігати на жорсткому диску, змінних носіях (таких, як Iomega Zip й Jaz), перезаписуваних компакт-дисках й оптичних дисках.
На першій сторінці Майстра архівування або відновлення (Мастер архивации или восстановления або Welcome To The Backup Or Restore Wizard) натисніть кнопку Далі (Далее або Next). Сторінка Архівування або відновлення (Архивация или восстановление або Backup Or Restore) дозволяє вказати, чи варто виконувати архівування файлів і параметрів або їхнє відновлення.
Для успішного архівування й відновлення даних на комп'ютері під управлінням Windows XP Professional ви повинні мати відповідні дозволи й права користувача, вони перераховані далі.
Всім користувачам надане право архівувати власні файли й папки, а також ті файли, для яких мають дозвіл Читання (Чтение або Read), Читання й виконання (Чтение и выполнение або Read and Execute), Змінити (Изменить або Modify) або Повний доступ (Полный доступ або Full Control).
Всі користувачі мають право відновлювати файли, для яких їм надані дозволи Запис (Запись або Write), Змінити (Изменить або Modify) або Повний доступ (Полный доступ або Full Control).0.


Члени груп Адміністратори (Администраторы або Administrators) і Оператори архіву (Операторы архи-ва або Backup Operators) можуть архівувати й відновлювати будь-які файли (незалежно від призначених дозволів). За замовчуванням члени цих груп мають права Архівування файлів і каталогів (Архивирование файлов и каталогов або Backup Files and Directories) і Відновлення файлів і каталогів (Восстановление файлов и каталогов або Restore Files and Directories)
Планування архівування
Рекомендується планувати завдання архівування, щоб вони відповідали вашим потребам. Головна мета архівування - швидке відновлення даних, якщо буде потреба, саме її й повинен забезпечувати план архівування. Існує кілька можливих планів архівування для мережі.
Як створювати план архівування, дивіться нижче.
Визначте файли й папки, які варто архівувати.
Завжди архівуйте критично важливі для вашої роботи файли й папки, такі як фінансові звіти, реєстр для кожного сервера та, якщо ваш комп'ютер входить у домен, файли служби каталогів, заснованої на службі Microsoft Active Directory service.

Визначіть частоту виконання архівування
Якщо дані критично важливі для діяльності компанії, архівуйте їх щодня. Якщо користувач створює або модифікує звіт раз у тиждень, досить щотижневого копіювання. У загальному випадку необхідно архівувати дані так часто, як часто вони змінюються. Так, не обов'язково щодня копіювати рідко змінювані файли, наприклад щомісячні звіти або файли операційної системи Windows XP Professional.

Визначте пристрій для зберігання архівних файлів
Утиліти архівування дозволяють використати для зберігання архівів різні змінні носії
Файли. Ви можете зберігати файли на змінних носіях, таких, як диски Iomega Zip, або в мережі, наприклад на файловому сервері. Створювані файли мають розширення bkf і містять файли й папки, обрані вами для архівування. Користувач може архівувати особисті дані на мережному сервері. Використайте цей спосіб тільки для тимчасових завдань архівування.
Стрічка. Менш дорогі в порівнянні з іншими змінними носіями, стрічки частіше використовуються для більших завдань архівування, оскільки дозволяють зберігати більший обсяг інформації. Однак стрічки мають менший строк зберігання й можуть псуватися. Варто додержуватися рекомендацій щодо використання, що надані виробником.

Примітка.
Якщо для архівування й відновлення ви використовуєте змінні носії, переконайтеся що ці пристрої підтримуються Windows XP Professional і зазначені в списку сумісного обладнання (Hardware Compatibility List, HCL).

Виберіть мережне або локальне архівування
При мережному архівуванні збираються дані декількох комп'ютерів у мережі. Це дозволяє спільно архівувати дані з декількох комп'ютерів на один змінний носій, причому все архівування в мережі може виконувати один адміністратор. Вибір мережного або локального архівування залежить від того, які дані необхідно архівувати. Наприклад, ви можете архівувати тільки реєстр і файли Active Directory на комп'ютері, на якому виконується архівування.
Локальне архівування необхідно виконувати на кожному комп'ютері, включаючи сервери й клієнтські комп'ютери. Тому вам доведеться обходити всі комп'ютери для виконання архівування на кожному з них або зобов'язати користувачів виконувати архівування на їхніх особистих комп'ютерах. Однак останнє важко виконати: більшість користувачів забувають регулярно виконувати архівування, крім того, варто взяти до уваги необхідну кількість змінних пристроїв зберігання даних. Якщо ви використаєте, наприклад, стримери, вам буде потрібно по одному пристрою для кожного комп'ютера або доведеться переносити стример від комп'ютера до комп'ютера для виконання локального архівування на кожному з них.
Можлива комбінація мережного й локального архівування. Цьому способу варто віддати перевагу, коли критично важливі дані розташовані на серверах і на клієнтських комп'ютерах і у вас немає змінних пристроїв зберігання даних для кожного комп'ютера. Користувачі локально архівують дані й зберігають архівні файли на сервері, після цього ви виконуєте архівування на сервері.

Вибір типу архів архівування
Утиліти архівування забезпечують п'ять типів операцій архівування, що визначають, які дані необхідно архівувати, наприклад тільки ті файли, які були змінені після останнього архівування (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Доступні типи архівування

Деякі типи архівування використовують маркери архівування, також названі атрибутами архівування; цими маркерами відзначаються змінені файли. Коли файл змінюється, атрибут файлу встановлюється, що свідчить про те, що файл був змінений після останнього архівування. Коли ви архівуєте файли, атрибути скидаються.

Звичайне архівування
У цьому випадку архівуються всі обрані файли й папки. При звичайному архівуванні не використовуються маркери, щоб визначити, які файли варто архівувати. Всі маркери скидаються, і кожен файл відзначається як архівований. При цьому типі архівування прискорюється процес відновлення, оскільки в архіві завжди перебувають поточні версії файлів і не треба виконувати кілька завдань відновлення.

Копіювальне архівування
У процесі копіювального архівування архівуються всі обрані файли й папки. На маркери ця операція ніякого впливу не має. Якщо ви не хочете знімати маркери й впливати на інші завдання архівування, використайте копіювальне архівування. Наприклад, застосовуйте його між звичайним й додатковим архівуванням для створення архівної копії мережних даних.

Додаткове архівування
При цьому архівуються тільки ті з обраних файлів і папок, які відзначені маркером. У процесі архівування маркер скидається. Тому, якщо ви виконали два послідовних додаткових архівування й не змінювали файл між виконанням архівування, іншим разом файл архівуватися не буде.

Різницеве (разностное) архівування
У цьому випадку архівуються тільки ті з обраних файлів і папок, які відзначені маркером. У процесі архівування маркер залишається незмінним. Тому, якщо ви виконаєте два послідовних різницевих (разностных) архівувань й не будете змінювати файл між виконанням архівування, файл буде поміщений в архів обидва рази.

Щоденне архівування
При цьому архівуються тільки ті з обраних файлів і папок, які були створені або змінені в день архівування незалежно від стану маркера. Використайте щоденне архівування, якщо необхідно - резервну копію файлів і папок, змінених протягом дня.

Комбінування типів архівування
Найбільш ефективна комбінація різних типів архівування. Одні типи архівування виконуються довше, але вимагають менше часу на відновлення. Інші типи виконуються швидше, але вимагають більше часу на відновлення. Якщо ви комбінуєте різні типи архівування, важливо пам'ятати про стан маркерів. Додаткове й різницеве архівування перевіряють стан маркерів.
Нижче показано кілька прикладів комбінування різних типів архівування.

Звичайне й різницеве (разностное) архівування. У понеділок виконується звичайне архівування, а з вівторка по п'ятницю – різницеве (разностное). При різницевому (разностном) архівуванні маркери не очищаються, так що при кожному архівуванні зберігаються всі зміни, зроблені з понеділка. Якщо в п'ятницю дані будуть ушкоджені, вам належить відновити дані звичайного архівування, виконаного в понеділок, і дані різницевого (разностного) архівування, виконаного в четвер. Така комбінація вимагає багато часу на проведення архівування, але забезпечує швидке відновлення даних.

Звичайне й додаткове архівування. У понеділок виконується звичайне архівування, а з вівторка по п'ятницю - додаткове. При додатковому архівуванні маркери очищаються, так що при кожному архівуванні зберігаються зміни, зроблені з моменту останнього архівування. Якщо в п'ятницю дані будуть ушкоджений варто відновити дані звичайного архівування, виконаного в понеділок, і дані всіх додаткових архівувань, виконаних з вівторка по п'ятницю. Ця комбінація вимагає менше часу на виконання архівування за рахунок збільшення часу відновлення.

Звичайне, різницеве (разностное) і копіювальне архівування. Ця комбінація аналогічна першому прикладу з використанням звичайного й різницевого (разностного) архівування. Відмінність — проведення в середовищі копіювального архівування. Йому піддаються всі обрані файли, причому копіювальне архівування не впливає на маркери й не заважає подальшому виконанню операцій резервного копіювання. Таким чином, кожному різницевому (разностному) архівуванню піддаються всі файли, змінені після архівування в понеділок. Копіювальне архівування не використовується при відновленні. Його застосовують, якщо вам необхідно створити образ ваших даних.

Зміна заданих за замовчуванням параметрів архівування
Утиліти архівування дозволяють змінити задані за замовчуванням параметри для всіх операцій архівування й відновлення. Ці параметри розташовані на вкладках діалогового вікна Параметри (Параметры або Options). Для доступу до діалогового вікна Параметри (Параметры або Options) на першій сторінці Майстра архівування й відновлення (Мастера архивации и восстановления або Welcome To The Backup Or Restore Wizard) натисніть посилання Розширений режим (Расширенный режим або Advanced Mode), а потім у меню Сервіс (Сервис або Tools) натисніть пункт Параметри (Параметры або Options).

Далі коротко описані параметри утиліти архівування.
Вкладка Загальні (Общие або General). Її параметри налаштовують перевірку даних, інформацію про стан завдань архівування й відновлення, виведені повідомлення й предмет архівування. На рис. 6.8 показані параметри, встановлені за замовчуванням на вкладці Загальні (Общие або General). Варто встановити прапорець Перевіряти дані після завершення архівування (Проверять данные после завершения архивации або Verify Data After The Backup Completes), якщо ви не хочете, щоб дані в архіві виявилися ушкодженими.

Рис. 6.8. Вкладка Загальні (Общие або General) діалогового вікна Параметри
(Параметры або Options) програми архівування

Вкладка Відновлення (Восстановление або Restore). Її параметри визначають, чи будуть відновлюватися файли, ідентичні вже існуючим на комп'ютері. На рис. 6.9 показані доступні параметри, установлені за замовчуванням.

Рис. 6.9. Вкладка Відновлення (Восстановление або Restore) діалогового вікна Параметри
(Параметры або Options) програми архівування

Вкладка Тип архіву (Тип Архива або Backup Type). Її параметри впливають на тип архівування, який обирається за замовчуванням при виконанні завдань архівування. Обраний параметр залежить від того, як часто ви проводите архівування, наскільки швидке відновлення потрібно і як багато місця доступно на пристрої зберігання даних. Доступні наступні типи архіву: Звичайний (Обычный або Normal) (обраний за замовчуванням), Копіювальний (Копирующий або Сopy), Різницевий (Разностный або Differential), Додатковий (Добавочный або Incremental) і Щоденний (Ежедневный або Daily).

Вкладка Журнал архівування (Журнал архивации або Backup Log). Її параметри впливають на тип інформації, що заноситься в журнал архівування. За замовчуванням встановлений перемикач Коротке зведення (Краткая сводка або Summary), що забезпечує запис у журналі тільки основних операцій, таких, як завантаження стрічки, початок архівування або помилка відкриття файлів. Доступні ще два перемикачі: Докладна (Подробная або Detailed), при виборі якого в журнал записується вся інформація, включаючи імена файлів і папок, і Ніякої (Никакой або None), вибір якого забороняє ведення журналу.

Вкладка Виключення файлів (Исключение файлов або Exclude Files). Її параметри визначають, які файли будуть виключені при виконанні завдань архівування.

Ви можете змінити деякі задані за замовчуванням параметри в Майстру архівування або відновлення (Мастер архивации или восстановления або Backup or Restore Wizard) для окремих завдань архівування. Наприклад, за замовчуванням виконується звичайне архівування, але ви можете змінити тип архівування в Майстрі архівування або відновлення (Мастер архивации или восстановления або Backup or Restore Wizard). Незважаючи на це, коли ви наступного разу запустите Майстер архівування або відновлення, у ньому знову буде обраний заданий за замовчуванням тип архівування (звичайний).