Підключення до Інтернету

Доступ до Інтернету легко реалізується за допомогою мережних підключень. Для цього необхідно виконання наступних умов:

  • Наявність протоколу TCP/IP.
  • Якщо користувач належить домену, то обліковий запис користувача повинен мати дозвіл віддаленого доступу.
  • Наявність модему або іншого з'єднання з інтернет-провайдером.
  • Наявність у інтернет-провайдера облікового запису.

Підключення до Інтернету відбувається за допомогою комутованого (телефонного) з'єднання з інтернет-провайдером і реєстрації в його системі.

Перш ніж підключення до Інтернету буде створено, необхідно зв'язатися з представником інтернет-провайдера, щоб перевірити параметри настроювання підключення:

  • Задану IP-адресу.
  • Опцію стиску заголовків IP (для РРР).
  • Адресу DNS та ім'я домена.
  • Додаткові параметри настроювання, наприклад, використання протоколу захисту Інтернету (IPSec).

Як правило для встановлення перерахованих параметрів використовується протокол DHCP або їхні значення вибираються автоматично. Однак, якщо підключення не встановлюється, може знадобитися ручна перевірка і настроювання.

 

Підключення до інтернет-провайдера може використовувати модем і телефонну лінію, адаптер ISDN і лінію ISDN, мережу Х.25, протокол тунелювання "точка-точка" (РРТР) чи протокол тунелювання другого рівня (L2TP).

По модему бажано використовувати саме надійне (стійке) і, по можливості, найшвидше з'єднання, що знизить час завантаження даних з Інтернету. Рекомендується використовувати модем зі швидкістю 28,8 Кбіт/с чи вище, який також має підтримку протоколів V.34, V.90 і т.п.
Після встановлення з'єднання з провайдером користувач отримує доступ до Інтернету і до будь-яких інших послуг, наприклад до електронної пошти, що надаються цим провайдером.

Спільне використання інтернет-підключення

Можливість спільного використання інтернет-підключення (Internet Connection Sharing, ICS) дозволяє настроїти Windows ХР для підключення домашньої чи малої офісної мережі до Інтернету. Наприклад, можна створити домашню мережу, яка підключається до Інтернет за допомогою телефонного з'єднання. Якщо дозволити спільне використання підключення на комп'ютері, з'єднаному телефонною лінією, то цей комп'ютер надасть служби перетворення мережних адрес (Network Address Translation, NAT), видачі адрес (DHCP) і дозволу імен (DNS) усім комп'ютерам домашньої мережі.

Можна настроювати прикладні програми і служби, які повинні працювати через Інтернет. Наприклад, якщо користувачі домашньої мережі хочуть отримати доступ до ресурсів SQL Server корпоративної мережі, можна настроїти прикладну програму SQL Server для підключення, якому дозволене спільне використання. Послуги, надані домашньою мережею, можна настроїти так, щоб до них могли отримати доступ користувачі Інтернету. Наприклад, якщо в домашній мережі є веб-сервер, то для з’єднання з ним користувачів Інтернету потрібно настроїти службу WWW на підключенні, що спільно використовується.

Можливість спільного використання зручна в малому офісі або в домашній мережі, де конфігурування мережі і підключення до Інтернету виконує комп'ютер під управлінням Windows XP Professional, на якому розташовується дане підключення. Вважається, що в цій мережі даний комп'ютер — єдине підключення до Інтернету, єдиний шлюз в Інтернет, і що він призначає всі мережні адреси. Тобто в мережі повинні бути відсутніми шлюзи, контролери домена, DNS- і DHCP-сервери, а інші комп'ютери повинні бути настроєними на автоматичне одержання IP-адреси.

Примітка

Щоб настроювати ICS, необхідно мати повноваження адміністратора.

Комп'ютеру з ICS потрібно два підключення. Перше, звичайне підключення до локальної мережі, служить для зв'язку з комп'ютерами в домашній мережі, друге підключає домашню мережу до Інтернету. Необхідно перевірити, що спільний доступ дозволений для підключення, яке з'єднує домашню мережу з Інтернетом. При цьому домашнє мережне підключення правильно розподіляє адреси TCP/IP внутрішнім користувачам, а загальнодоступне підключення буде правильно з'єднувати домашню мережу з Інтернетом. Користувачі поза домашньою мережею огороджені від небезпеки одержання пакетів з адресами з домашньої мережі. Дозволяючи спільне використання для підключення, комп'ютер віддаленого доступу стає DHCP-сервером для домашньої мережі. DHCP динамічно призначає ТСР/ІР-адреси комп'ютерам при їхньому запуску. Якщо спільне використання помилково дозволено на зовнішньому мережному адаптері (який підключає мережу до Інтернету), домашній сервер DHCP може надавати адреси TCP/IP користувачам поза домашньою мережею, що приведе до проблем в інших мережах.

Коли дозволяється спільне використання підключення, мережний адаптер, зв'язаний з домашньою чи малою офісною мережею, отримує нову статичну IP-адресу. Існуючі підключення, які використовують TCP/IP на комп'ютері зі спільним використанням з'єднання, будуть загублені і повинні бути відновлені вручну.

Настроювання ICS. При дозволі спільного використання підключення деякі протоколи, служби, інтерфейси і маршрути будуть сконфігуровані автоматично (табл. 7.10).

Таблиця 7.10. Настроювання спільного використання підключення

Сконфігуровані елементи

Стан

IP-адреса =192.168.0.1

Настроєний з маскою підмережі 255.255.255.0 на адаптері ЛОМ, що зв'язаний з домашньою мережею або мережею малого офісу

Можливість автоматичного виклику (AutoDial)

Дозволена

Статичний IP-маршрут за замовчуванням

Створюється, коли робиться телефонне підключення

Служба спільного використання

Запущена

Служба розподілу DHCP (DHCP allocator)

Дозволена з заданим за замовчуванням діапазоном адрес 192.168.0.0 і маскою підмережі 255.255.255.0

Посередник DNS(DNS proxy)

Дозволений

 Дозвіл спільного використання інтернет-підключення. Для дозволу спільного використання інтернет-підключення:

1. У папці Мережні підключення (Сетевые подключения або Network Connections) у контекстному меню комутованого підключення, виберіть пункт Властивості (Свойства або Properties).

2. На вкладці Додатково (Дополнительно або Advanced) у групі Загальний доступ до підключення до Інтернету (Общий доступ к подключе-нию к Интернету або Internet Connection Sharing) установіть прапорець Дозволити іншим користувачам мережі використовувати підключення до Інтернету даного комп'ютера (Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера або Allow other network users to connect through this сомрutеr's Internet connection) (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Дозвіл спільного використання з'єднання

3. Якщо необхідна автоматична активізація підключення, коли інший комп'ютер у ЛОМ намагається звернутися до зовнішніх ресурсів, установіть прапорець Установлювати виклик за вимогою (Устанавливать вызов по требованию або Establish a dial-up connection...).

4. Якщо інші користувачі в мережі не повинні управляти загальним інтернет-підключенням, то скиньте прапорець Дозволити іншим користувачам мережі управління загальним доступом до підключення до Інтернету (Разрешить другим пользователям сети управление общим доступом к подключению к Интернету або Allow other network users to control or disable the shared Internet connection).

Примітка

Щоб дозволити спільне використання підключення, необхідно мати повноваження адміністратора.