Настроювання параметрів операційної системи

Для настроювання параметрів операційної системи ви використовуєте окремі компоненти Панелі управління (Панель управления або Control Panel). Компонент Система (System), за допомогою якого ви настроююте параметри операційної системи, впливає на робоче середовище операційної системи незалежно від того, який користувач підключений до комп'ютера.

 Настроювання параметрів швидкодії (Настройка параметров быстродействия)

Для настроювання параметрів швидкодії відкрийте Панель управління(Панель управления або Control Panel) і натисніть Продуктивність і обслуговування (Производительность и обслуживание або Performance And Maintenance). Для перегляду встановлених параметрів швидкодії у вікні Продуктивність і обслуговування (Производительность и обслуживание або Performance And Maintenance) натисніть значок Система (System) і перейдіть на вкладку Додатково (Дополнительно або Advanced). Параметри на вкладці Додатково (Дополнительно або Advanced) діалогового вікна властивостей системи дозволяють вам настроїти параметри швидкодії, профілі користувачів, параметри завантаження і оновлення, змінні середовища і параметри звіту про помилки (рис. 2.7)

Рис. 2.7. Вкладка Додатково (Дополнительно або Advanced) діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties)

На вкладці Додатково (Дополнительно або Advanced), у полі Швидкодія (Быстродействие або Performance), натисніть кнопку Параметри (Параметры або Settings), щоб відкрити діалогове вікно Параметри швидкодії (Параметры быстродействия або Performance Options). У цьому вікні є дві вкладки: Візуальні ефекти (Визуальные эффекты або Visual Effects) і Додатково (Дополнительно або Advanced).

Візуальні ефекти

Вкладка Візуальні ефекти (Визуальные эффекты або Visual Effects) діалогового вікна Параметри швидкодії (Параметры быстродействия або Performance Options) показана на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Вкладка Візуальні ефекти (Визуальные эффекты або Visual Effects) діалогового вікна Параметри швидкодії (Параметры быстродействия або Performance Options)

На ній можна вибрати один з параметрів для управління візуальними ефектами на вашому комп'ютері. У Windows XP Professional таких параметрів чотири: Відновити значення за замовчуванням (Восстановить значения по умолчанию або Let Windows Choose What's Best For My Computer), Забезпечити найкращий вид (Обеспечить наилучший вид Adjust For Best Appearance), Забезпечити найкращу швидкодію (Обеспечить наилучшее быстродействие або Adjust For Best Performance) і Особливі ефекти (Особые эффекты або Custom). Якщо ви хочете вручну указати візуальні ефекти, варто вибрати Особливі ефекти (Особые эффекты або Custom).

Примітка.

Інший метод доступу до діалогового вікна Параметри швидкодії (Параметры быстродействия або Performance Options) — вибір пункту Настроювання візуальних ефектів (Настройка визуальных эффектов або Adjust Visual Effects) у вікні Продуктивність і обслуговування (Производительность и обслуживание або Performance And Maintenance).

Додаткові параметри швидкодії

Вкладка Додатково (Дополнительно або Advanced) діалогового вікна Параметри швидкодії (Параметры быстродействия або Performance Options) показана на рис. 2.9. Це діалогове вікно дозволить вам настроїти параметри часу відгуку для активних і фонових додатків, а також параметри віртуальної пам'яті.

Рис. 2.9. Вкладка Додатково (Дополнительно або Advanced) діалогового вікна Параметри швидкодії (Параметры быстродействия або Performance Options)

Розподіл часу процесора

У Windows XP Professional параметр Розподіл часу процесора (Распределение времени процессора або Processor Scheduling) використовується для розподілу ресурсів мікропроцесора між запущеними програмами. При виборі перемикача Програм (Программ або Programs) більша частина ресурсів виділяється поточній активній програмі (програмі, що реагує на введення інформації користувачем). У Windows XP Professional більша частина ресурсів призначається активним програмам за допомогою виділення запущеним програмам коротких періодів часу чи квантів змінної тривалості. Періодом або квантом часу називається короткий період часу, протягом якого окрема задача використовує мікропроцесор. При виборі перемикача Служб, що працюють у фоновому режимі (Служб, работающих в фоновом режиме або Background Services) у Windows призначається однакова кількість ресурсів усім програмам, за допомогою виділення їм довгих квантів часу фіксованої тривалості.

Використання пам'яті

У Windows XP Professional параметр Використання пам'яті (Использование памяти або Memory Usage) застосовується для розподілу пам'яті між запущеними програмами. Виберіть перемикач Програм (Programs), якщо ваш комп'ютер в основному використовується як робоча станція. При виборі перемикача Програм (Программ або Programs) програми будуть працювати швидше, і розмір кеша встановлюється відповідно до розміру за замовчуванням у Windows XP Professional. Виберіть перемикач Системного кеша (Системный кэш або System Cache), якщо ви використовуєте комп'ютер як сервер чи якщо запущені програми вимагають великого кеша.

Віртуальна пам'ять

Для віртуальної пам'яті в Windows XP Professional використовується процес, що носить назву підкачування сторінок за вимогою для обміну даними між оперативною пам'яттю і файлами підкачування. При інсталяції Windows XP Professional програма встановлення створює файл підкачування віртуальної пам'яті з ім'ям PAGEFILE.SYS на розділі диска, де інсталюється Windows XP Professional. Рекомендується встановити розмір файлу підкачування в 1,5 рази більший, ніж обсяг оперативної пам'яті комп'ютера. Саме такий обсяг задається за замовчуванням. Щоб домогтися кращих результатів, ніколи не встановлюйте обсяг файлу підкачування менше ніж рекомендовано. Як правило, можна не змінювати розмір, установлений за замовчуванням. При деяких обставинах, наприклад, якщо ви запустили велику кількість прикладних програм одночасно, можливо, краще збільшити розмір файлу підкачування чи використовувати кілька файлів підкачування.

Для настроювання файлу підкачування в діалоговому вікні Параметри швидкодії (Параметры быстродействия або Performance Options) натисніть кнопку Змінити (Изменить або Change). У діалоговому вікні Віртуальна пам'ять (Виртуальная память або Virtual Memory) (рис. 2.10) відобразяться ті диски, де зберігаються файли підкачування. У цьому вікні можна змінити розмір файлу підкачування для визначеного диска.

Рис. 2.10. Діалогове вікно Віртуальна пам'ять (Виртуальная память або Virtual Memory)

Увага!

Тільки користувачі з правами адміністратора одержують доступ до діалогового вікна Параметри швидкодії (Параметры быстродействия або Performance Options) для збільшення розміру файлу підкачування

Розмір файлів підкачування ніколи не буде менше значення, зазначеного в текстовому полі Вихідний розмір (Исходный размер або Initial Size), що було визначено в процесі інсталяції. Невикористовуваний простір файлу підкачування залишається доступним для Диспетчера віртуальної пам'яті (Диспетчера виртуальной памяти або Virtual Memory Manager, VMM), вбудованого в Windows XP Professional. При необхідності розмір файлу підкачування збільшується до максимально можливого розміру, що зазначений у текстовому полі Максимальний розмір (Максимальный размер або Maximum Size). Коли розмір файлу підкачування досягає максимальної величини, швидкодія системи може знизитись, якщо ви запустите ще кілька прикладних програм і тим самим створите додаткове навантаження на систему.

При перезавантаженні комп'ютера, що працює під управлінням Windows XP Professional, система відновлює первісні розміри усіх файлів підкачування.

Оптимізація швидкодії

Ви можете оптимізувати швидкодію системи декількома способами.

По-перше, якщо на вашому комп'ютері кілька жорстких дисків, створіть для кожного диска окремий файл підкачування. Розподіл інформації з декількох файлів підкачування підвищить швидкодію системи тому, що контролер жорсткого диска може зчитувати і записувати на кілька жорстких дисків одночасно. При спробі записати у файл підкачування VMM спробує записати сторінкові дані у файл підкачування, що знаходиться на найменш зайнятому диску.

Порада.

При виборі дисків для розміщення файлів підкачування:

 • не використовуйте диски, до яких часто звертаються;
 • не розміщуйте кілька файлів підкачування в різних розділах того ж самого диска.

По-друге, ви можете оптимізувати швидкодію, перемістивши файл підкачування з диска, де знаходиться системний каталог %systemroot% Windows XP Professional (за замовчуванням папка Windows). Таким чином, ви уникнете конфліктів між різними запитами на читання і на запис. Навіть якщо ви розмістите файл підкачування на розділі диска, де встановлена Windows XP Professional, ви всеж зможете поліпшити швидкодію системи, створивши кілька файлів підкачування. Оскільки VMM розподіляє операції запису між файлами підкачування, звертань до файлу підкачування на завантажувальному розділі диска виявиться набагато менше.

По-третє, ви можете підвищити швидкодію системи, установивши вихідний розмір файлу підкачування рівним значенню, що вказаний в полі Максимальний розмір (Максимальный размер або Maximum Size) діалогового вікна Віртуальна пам'ять (Виртуальная пам'ять або Virtual Memory). Це дозволить вам уникнути втрати часу, необхідного на збільшення розміру файлу від вихідного до максимального.

Примітка.

При зміні параметрів, переконайтеся, що ви натиснули кнопку Задати (Задать або Set), перш ніж натиснути ОК.

Настроювання профілів користувачів

Для перегляду, створення, видалення і зміни профілів користувачів відкрийте Панель управління (Панель управления або Control Panel), виберіть категорію Продуктивність і обслуговування (Производительность и обслуживание або Performance And Maintenance), натисніть значок Система (System), потім перейдіть на вкладку Додатково (Дополнительно або Advanced) (рис. 2.7). У полі Профілі користувачів (Профили пользователей або User Profiles) натисніть кнопку Параметри (Settings), щоб відкрити діалогове вікно Профілі користувачів (Профили пользователей або User Profiles) (рис. 2.11).

 Рис. 2.11. Діалогове вікно Профілі користувачів (Профили пользователей або User Profiles)

У діалоговому вікні Профілі користувачів (Профили пользователей або User Profiles) перераховані профілі, що зберігаються на вашому комп'ютері:

Змінити тип (Сменить тип або Change Type). Дозволяє змінити тип профілю.

Передбачено два типи профілів:

Локальний профіль (Локальный профиль або Local profile). У Windows XP Professional створюється профіль користувача при першому вході користувача в систему. Після першого сеансу роботи в Windows XP Professional локальний профіль зберігається на комп'ютері;

Переміщуваний профіль (Перемещаемый профіль або Roaming profile). Переміщуваний профіль особливо корисний при роботі з доменами, тому що він «слідкує» за користувачем, установлюючи ту ж саму конфігурацію робочого столу для нього незалежно від комп'ютера, за допомогою якого користувач підключається до домену;о

Примітка

Доступний тільки для читання переміщуваний профіль користувача називається обов'язковим. При завершенні сеансу користувача в ньому не зберігаються зміни на робочому столі, зроблені протягом сесії, і, отже, при наступному підключенні користувача, профіль залишається без змін, таким же, як при попередньому підключенні.

Видалити (Удалить або Delete). Дозволяє видаляти профілі користувачів,

Копіювати (Копировать або Сору То). Дозволяє створювати профілі користувачів, копіюючи існуючий профіль і призначаючи його іншому користувачу.

Текстове поле Копіювати профіль (Копировать профиль або Copy Profile To) дозволяє показати шлях до папки для копіювання профілю. Для вибору відповідного шляху вам необхідно натиснути кнопку Огляд (Обзор або Browse). Поле Дозволити використання (Разрешить использование або Permitted To Use) дозволяє задати користувача чи користувачів, яким дозволено застосовувати даний профіль.

 Настроювання параметрів завантаження і відновлення системи

Засобами діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties) ви можете управляти параметрами завантаження і відновлення комп'ютера. Натисніть кнопку Параметри (Параметры або Settings), щоб відкрити діалогове вікно Завантаження і відновлення (Загрузка и восстановление або Startup And Recovery) (рис. 2.12.)

Рис. 2.12. Діалогове вікно Завантаження і відновлення (Загрузка и восстановление або Startup And Recovery)

Група параметрів Завантаження операційної системи (Загрузка операционной системы або System Startup) дозволяє управляти меню Будь ласка, виберіть операційну систему для завантаження (Пожалуйста, выберите операционную систему для загрузки або Please Select The Operating System To Start). Група параметрів Відновлення (Восстановление або Recovery) управляє діями Windows XP Professional при серйозній помилці типу відмовлення системи, коли в Windows XP Professional припиняються всі процеси. Помилки такого роду називаються непереборними системними помилками (неустранимыми системными ошибками або fatal system errors) чи помилками «синього екрана» (ошибками «синего экрана» або blue screen errors)

Завантаження операційної системи

При першому включенні комп'ютера з'явиться екран Будь ласка, виберіть операційну систему для завантаження (Пожалуйста, выберите операционную систему для загрузки або Please Select The Operating To Start), де перераховані доступні операційні системи, вибирається одна з операційних систем і відображається лічильник часу. Якщо ви не виберете іншу операційну систему, завантаження раніше обраної операційної системи почнеться, коли лічильник часу досягне нуля чи після того, як ви натиснете клавішу Enter. Ви можете змінити параметри в групі Завантаження операційної системи (Загрузка операционной системы або System Startup), щоб визначити операційну систему, яка буде обрана за замовчуванням, початкове значення лічильника часу і необхідність відображення завантажувального меню. Ви також можете вручну змінити файл BOOT.INI, однак рекомендується для цього використовувати засоби Windows XP Professional, a не намагатися зробити це вручну.

Відновлення операційної системи

Чотири параметри відновлення операційної системи, доступні в Windows XP Professional, допоможуть користувачам при виникненні системних помилок, описаних у таблиці 2.5.

Увага!

Ви повинні зареєструватися як член групи Адміністратори (Администраторы або Administrators) для встановлення параметрів у діалоговому вікні Завантаження і відновлення (Загрузка и восстановление або Startup And Recovery).

Таблиця 2.5. Параметри відновлення

Параметр

Опис

Записати подію в системний журнал (Записать событие в системный журнал або Write An Event To The System Log)

Встановіть цей прапорець для запису повідомлення в системний журнал при несподіваному відмовленні системи

Відправити адміністративне оповіщення (Отправить административное оповещение або Send An Administrative Alert)

Установіть цей прапорець для відправлення адміністративного оповіщення адміністраторам при несподіваному відмовленні системи

Виконати автоматичне перезавантаження (Выполнить автоматическую перезагрузку або Automatically Restart)

Установіть цей прапорець для автоматичного перезавантаження Windows XP Professional при несподіваному відмовленні системи

Запис налагоджувальної інформації  (Запись отладочной информации або Write Debugging Information)

Дозволяє вказати, яку інформацію варто записати у файл дампа пам'яті MEMORY.DMP.

Доступні чотири варіанти:

 • Нічого  (Ничего або None). Файл дампа не буде записаний;
 • Малий дамп пам'яті  (Малый дамп памяти або Small Memory Dump). Записується мінімальний набір корисних відомостей. Для цього варіанта потрібно, щоб розмір файлу підкачування на завантажувальному томі складав як мінімум 2  Мбайт . Щораз при несподіваній зупинці системи Windows автоматично створює новий файл. У папці малого дампа, що ви можете встановити по своєму виборі, зберігається хронологія дампів. За замовчуванням каталог для запису малого дампа —  %Systemroot%\ Minidump\
 • Дамп пам'яті ядра  (Дамп памяти ядра або Kernel Memory Dump). У файл дампа буде записана тільки пам'ять ядра. На завантажувальному томі для файлу підкачування необхідно виділити в залежності від розміру оперативної пам'яті від 50 до 800 Мбайт.
 • Повний дамп пам'яті  (Полный дамп памяти або Complete Memory Dump). Задає запис усього вмісту системної пам'яті при несподіваній зупинці системи. Для цього варіанта необхідно мати на завантажувальному томі файл підкачування, розмір якого дорівнює обсягу усієї фізичної оперативної пам'яті плюс один мегабайт.

Також є два додаткових параметри:

 • Файл дампа  (Dump File). Вказує ім'я і шлях файлу дампа. За замовчуванням установлюється як %Systemmot%\MEMORY.DMP;
 • Заміняти існуючий файл дампа  (Заменять существующий файл дампа або Overwrite Any Existing File). За замовчуванням при виборі варіантів  Повний дамп пам'яті (Полный дамп памяти або Complete Memory Dump)  чи Дамп пам'яті ядра  (Дамп памяти ядра або Kernel Memory Dump) Windows завжди записує дані в той самий файл MEMORY.DMP. Зніміть цей прапорець, якщо ви не хочете, щоб Windows замінила MEMORY.DMP

Для коректної роботи параметрів Запис налагоджувальної інформації (Запись отладочной информации або Write Debugging Information) варто виконати наступні вимоги:

 • файл підкачування повинен знаходитися на системному розділі диска (розділі, що містить папку %systemroot%);
 • при виборі параметра Дамп пам'яті ядра (Дамп памяти ядра або Kernel Memory Dump) розмір файлу підкачування повинен перевищувати обсяг фізичної оперативної пам'яті принаймні на 1 Мбайт;
 • необхідно передбачити достатньо вільного місця на диску для запису файлу по визначеному шляху.

 Настроювання змінних середовища

Змінні середовища визначають інформацію про системне середовище та середовище користувача. У них міститься така інформація, як ім'я диска, шлях чи ім'я файлу. Змінні середовища містять інформацію, за допомогою якої в Windows XP Professional відбувається управління різними прикладними програмами. Наприклад, змінна середовища TEMP указує, де прикладна програма розміщує свої тимчасові файли.

На вкладці Додатково (Дополнительно або Advanced) діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties) натисніть кнопку Змінні середовища (Переменные среды або Environment Variables), щоб відкрити список системних змінних і змінних середовища користувача, які діють у даний час у діалоговому вікні Змінні середовища (Переменные среды або Environment Variables) (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Діалогове вікно Змінні середовища (Переменные среды або Environment Variables)

Системні змінні середовища

Системні змінні середовища застосовуються до всього середовища. Як наслідок, ці змінні впливають на всіх користувачів системи. У процесі встановлення програма встановлення настроює за замовчуванням системні змінні середовища, включаючи шлях до файлів Windows XP Professional. Тільки адміністратор має право додавати, змінювати чи видаляти системні змінні середовища.

Змінні середовища користувача

Змінні середовища користувача індивідуальні для кожного користувача окремого комп'ютера. Вони містять у собі всі параметри, обумовлені користувачем (наприклад, палітру робочого столу) і всіма змінними, обумовленими прикладними програмами (такі, як шлях до файлів прикладної програми). Користувачі можуть додавати, змінювати чи видаляти власні змінні середовища в діалоговому вікні Властивості системи (Свойства системы або System Properties).

Як у Windows XP Professional встановлюються змінні середовища

Для встановлення змінних середовища в Windows XP Professional виконайте зазначені далі дії.

 1. За замовчуванням Windows XP Professional виконує пошук у файлі AUTOEXEC.BAT, якщо він існує, і встановлює всі змінні середовища, які наведені в цьому файлі.
 2. Потім установлюються системні змінні середовища. Якщо які-небудь системні змінні середовища конфліктують з змінними середовища, встановленими з файлу AUTOEXEC.BAT, то системні змінні перезаписують їх.
 3. Нарешті, встановлюються змінні середовища користувача. Якщо які-небудь змінні середовища користувача конфліктують з змінними середовища, встановленими з файлу AUTOEXEC.BAT, або із системними змінними, то змінні середовища користувача перезаписують їх.

Наприклад, якщо ви додасте рядок SET TMP=C:\ у AUTOEXEC. ВАТ і встановлена змінна середовища користувача ТМР=Х:\ТЕМР, значення змінної середовища користувача (X:\TEMP) перезапише попереднє значення (С:\.).

Примітка

Ви можете запобігти пошуку Windows XP Professional у файлі AUTOEXEC.BAT, відредагувавши реєстр і встановивши значення параметра ParseAutoexec у 0. Параметр ParseAutoexec розташований у розділі реєстру \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\Winlogon.

Настроювання параметрів звіту про помилки

Настроювання параметрів звіту про помилки дозволяє фахівцям компанії Microsoft підвищувати якість продукції і розв'язувати будь-які проблеми, що виникають при роботі з Windows XP Professional. Для настроювання параметрів звіту про помилки на вкладці Додатково (Дополнительно або Advanced) діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties) натисніть кнопку Звіт про помилки (Отчет об ошибках або Error Reporting).

Якщо ви не хочете відключити перевірку помилок, ви можете настроїти параметри, щоб указати типи помилок, про які варто складати звіт. Нижче перемикача Включити звіт про помилки (Включить отчет об ошибках або Enable Error Reporting) розташовані два прапорці, встановлені за замовчуванням. Зніміть прапорець Операційної системи (Операционная система або Windows Operating System), якщо ви не хочете, щоб складався звіт про помилки в роботі операційної системи. Зніміть прапорець Програми (Программы або Programs), якщо ви не хочете, щоб складався звіт про помилки в роботі будь-яких програм, запущених у вашій системі. Щоб указати програми, для яких у Windows ХР Professional повинен складатися звіт про помилки, натисніть кнопку Вибір програм (Выбор программ або Select Programs).

Примітка.

Якщо виникають системні або програмні помилки і ви вказали необхідність складання звіту про помилки, у Windows ХР Professional відкривається діалогове вікно, у якому ви можете вказати, чи хочете ви відправити звіт у Microsoft.

Настроювання відновлення системи

Група параметрів Windows XP Professional Відновлення системи (Восстановление системы або System Restore) дозволяє відслідковувати і скасовувати небажані зміни системи. У діалоговому вікні Властивості системи (Свойства системы або System Properties) перейдіть на вкладку Відновлення системи (Восстановление системы або System Restore) (рис. 2.14).

Якщо ви хочете настроїти параметри відновлення системи для конкретного диска, виберіть диск, потім натисніть кнопку Параметри (Параметры або Settings). У діалоговому вікні Параметри диска (Параметры диска або Settings) можна відключити контроль змін на цьому диску чи встановити обсяг призначеного для відновлення системи простору на диску. Не можна відключити відновлення системи на диску, де встановлена Windows XP Professional, не відключивши функцію відновлення системи на всіх дисках. Ця функція відслідковує і відновлює тільки ті розділи і диски, для яких встановлений цей параметр. Відновлення системи не відслідковує розділи і диски, що були виключені з області відстеження. Також відновлення системи не відслідковує і не відновлює зміст перенаправлених папок чи будь-яких параметрів, пов'язаних з переміщуваними профілями користувачів.

Рис. 2.14. Вкладка Відновлення системи (Восстановление системы або System Restore) діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties)

 Настроювання автоматичного оновлення

Автоматичне оновлення (Автоматическое обновление або Automatic Update, AU) — це працююча у фоновому режимі служба, що дозволяє користувачам із правами адміністратора автоматично завантажувати і встановлювати важливі оновлення операційної системи, такі, як пакети виправлень і оновлення системи безпеки. Ви отримуєте повідомлення перед початком встановлення, що дозволяє вам відкласти операцію завантаження. Оновлення завантажуються у фоновому режимі, і, таким чином, ви можете не переривати роботу протягом завантаження. Для настроювання AU перейдіть на вкладку Автоматичне оновлення (Автоматическое обновление або Automatic Updates) діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties) (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Вкладка Автоматичне оновлення (Автоматическое обновление або Automatic Updates)  діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties)

У групі Параметри повідомлення (Параметры уведомления або Notification Settings) доступні три перемикачі:

 • Завантажувати оновлення автоматично і повідомляти про те, що вони готові до встановлення (Download The Updates Automatically And Notify Me When They Are Ready To Be Installed);
 • Повідомляти про можливість завантаження оновлень, а потім ще раз повідомляти про те, що вони готові до встановлення (Notify Me Before Down loading Any Updates And Notify Me Again Before Installing Them On My Computer);
 • Відключити автоматичне оновлення. Я хочу виконувати оновлення програмного забезпечення вручну (Turn Off Automatic Updating. I Want To Update My Computer Manually).

У AU використовується компонент Оновлення Windows (Windows Update) для сканування системи і завдання оновлень, які необхідні даному комп'ютеру. У AU використовується новаторська технологія, що застосовує тільки вільну смугу пропускання для завантаження. Таким чином, завантаження не конфліктує з мережними службами і прикладними програмами (наприклад, з переглядом вмісту Інтернету) і не сповільнюють їхню роботу. Тільки один користувач з дозволами адміністратора в один момент часу може застосовувати засіб Автоматичне оновлення (Автоматическое обновление або Automatic Update).

Якщо ви вирішуєте не установлювати оновлення, Windows XP Professional видалить його з вашого комп'ютера. Якщо потім ви захочете встановити попереднє оновлення, у полі Попередні оновлення (Предыдущие обновления або Previous Updates) натисніть кнопку Відновити відхилені оновлення (Восстановить отклоненные обновления або Restore Hidden Items). Будь-які попередні оновлення, які ще можуть застосовуватися на вашому комп'ютері, з'являться наступного разу, коли Windows XP Professional сповістить вас про доступні оновлення.

Примітка.

Ви завжди можете звернутися до сторінки оновлень Windows (Windows Update Page) http://www.microsoft.com і установити вручну будь-яке доступне оновлення.

Настроювання віддаленого доступу до вашого комп'ютера

Якщо в роботі комп'ютера виникла проблема, засіб Віддалений помічник (Удаленный помощник або Remote Assistance) дозволить вам запросити фахівця, так званого віддаленого помічника, через Інтернет. Прийнявши ваше запрошення, він обговорить з вами проблему і перегляне ваш робочий стіл. Потім він може передати будь-які файли, необхідні для вирішення проблеми. Для настроювання параметрів Віддаленого помічника (Удаленный помощник або Remote Assistance) перейдіть на вкладку Віддалене використання (Удаленное использование або Remote) діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties) (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Вкладка Віддалене використання (Удаленное использование або Remote) діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties)

Використовуючи Віддаленого помічника (Удаленный помощник або Remote Assistance), ви можете настроїти ваш комп'ютер таким чином, щоб дозволити або заборонити відправлення запрошень з вашого комп'ютера віддаленому помічнику. Натисніть кнопку Докладніше (Подробнее або Advanced), щоб відкрити діалогове вікно Параметри віддаленого помічника (Параметры удаленного поморника або Remote Assistance Settings). Якщо ви хочете надати віддаленому помічнику повний контроль над вашим комп'ютером, то переконайтеся, що встановлено прапорець Дозволити віддалене управлінняцим комп'ютером (Разрешить удаленное управление этим комп’ютером або Allow This Computer To Be Controlled Remotely) (звичайно встановлюється за замовчуванням). Для того, щоб дозволити віддаленому помічнику тільки переглядати робочий стіл, але не керувати вашим комп'ютером, зніміть цей прапорець. Ви також можете встановити термін дії запрошення в днях, годинах або хвилинах.

На вкладці Віддалене використання (Удаленное использование або Remote) діалогового вікна Властивості системи (Свойства системы або System Properties), у полі Дистанційне управління робочим столом (Remote Desktop), ви можете настроїти ваш комп'ютер таким чином, щоб віддалені комп'ютери отримали можливість з'єднуватися з ним. Це дозволить вам не закривати прикладну програму, запущену, наприклад, на вашому комп'ютері в офісі і з'єднатися з офісним комп'ютером з будинку. Дистанційне управління робочим столом робить можливими активні сесії декількох користувачів на одному комп'ютері.

Вам надане право визначати, які користувачі отримують віддалений доступ до вашого комп'ютера. Натисніть кнопку Вибрати віддалених користувачів (Выбрать удаленных пользователей або Select Remote Users) для доступу до діалогового вікна Користувачі віддаленого робочого столу (Пользователи удаленного рабочего стола або Remote Desktop Users) (рис. 2.17), щоб указати, хто отримає віддалений доступ до вашого комп'ютера.

Рис. 2.17. Діалогове вікно Користувачі віддаленого робочого столу Пользователи удаленного рабочего стола або Remote Desktop Users)