Підтримка регіональних стандартів в Windows XP Professional

Система Windows XP Professional забезпечує підтримку національних мов і стандартів, завдяки інтеграції багатомовних можливостей операційних систем Windows 2000 й Windows Millennium.

Багатомовна підтримка в Windows XP Professional забезпечує чотири найбільш важливі можливості:

По-перше, можна настроїти підтримку кожного з 135 національних стандартів, доступних у системі. Наприклад, користувачі із Сирії або Киргизстану можуть настроїти власний набір регіональних опцій і стандартів.

По-друге, при інсталяції інтернаціональної (интернациональной або multilingual) версії Windows XP Professional (пакета Multilingual User Interface Pack) можна вибрати мову інтерфейсу для відображення команд меню й текстів у службових вікнах, а також інформації в довідковій системі. Багатомовна підтримка Windows XP Professional заснована на повній підтримці стандарту Unicode і використовує файли ресурсів, у яких зберігаються елементи інтерфейсу користувача на різних мовах. Таким чином, в інтернаціональній версії Windows XP Professional можна перемикати мови інтерфейсу користувача без перезавантаження комп'ютера, а також вибирати мову інтерфейсу для кожного користувача комп'ютера окремо.

Увага

Пакет Multilingual User Interface Pack може встановлюватися тільки на оригінальну (англомовну) версію Windows XP Professional Локалізовані системи й версія Windows XP Home Edition не підтримуються

По-третє, користувачі можуть уводити тексти на кожній з підтримуваних мов, незалежно від мови локалізації системи Windows XP Professional. Наприклад, навіть в Windows XP Professional, локалізованої для японської мови, можна вводити тексти російською мовою.

По-четверте, у будь-якій версії Windows XP Professional можна запускати будь-які локалізовані прикладні програми. Наприклад, запускати локалізовані для арабської мови прикладні програми в російській локалізованій версії Windows XP Professional.

Нижче ми коротко сформулюємо основні вдосконалення багатомовної підтримки в Windows XP Professional.

Нові можливості багатомовної підтримки в Windows XP Professional

 Покращилася підтримка національних стандартів. В Windows XP Professional розширена підтримка національних стандартів (locale) (сукупність прийнятих у кожній країні вимог до мови, формату подання часу, дат, чисел і т.д.). З'явилися 9 нових стандартів, а також поліпшена підтримка ряду що був (для азіатських країн). Тепер операційна система підтримує 135 національних стандартів.

Додалися нові мови. В Windows XP Professional з'явилася підтримка 10 нових мов і скриптів, які служать для відображення східних мов (таких як арабський, сірійський і тайський).

Збільшився обсяг ресурсів, що локалізуються. Якщо в інтернаціональній (багатомовній) версії Windows XP Professional локалізація інтерфейсу користувача становить 97%, то в російськомовній версії Windows XP Professional локалізовані всі 100% ресурсів. Це значить, що, указавши російську мову в якості основного при інсталяції Windows XP Professional, всі назви папок, ярликів, файлів, значків на панелі управління ви бачите російською мовою. Крім того, довідкові файли також містять інформацію російською мовою.

Спростилася процедура конфігурування регіональних і багатомовних опцій. Новий дизайн утиліти Мова й регіональні стандарти (Язык и региональные стандарты або Regional and Language Options) робить процедуру настроювання багатомовної підтримки в Windows XP Professional більш простою і швидкою. У системі з'явилося нове поняття — текстовий сервіс, що ми розглянемо нижче в розділі "Мови й служби текстового уведення".

Для ілюстрації підтримки національних стандартів і мов в Windows XP Professional проведемо настроювання регіональних параметрів і багатомовної підтримки.

Настроювання регіональних параметрів

В Windows XP Professional для настроювання мови й регіональних параметрів виконайте наступне:

1. Відкрийте утиліту настроювання Мова й регіональні стандарти (Язык и региональные стандарты або Regional and Language Options), виконавши команду Панель управління | Дата, час, мова й регіональні стандарти | Мова й регіональні стандарти (Панель управления | Дата, время, язык и региональные стандарты | Язык и региональные стандарты або Control Panel | Date, Time, Language and Regional Options | Regional and Language Options) (рис. 3.33).

 Рис. 3.33. На вкладці Регіональні параметри можна встановити національний стандарт для відображення дат, чисел і валют

  1. На вкладці Регіональні параметри (Региональные параметры або Regional Options) виберіть національний стандарт (список, що розкривається, у розділі Мовні стандарти й формати (Языковые стандарты и форматы або Standards and formats)), що впливає на спосіб відображення чисел, валют, часу й дат. Список у розділі Розташування (Расположение або Location) дозволяє вказати країну проживання користувача (це настроювання може використовуватися веб-сайтами для відображення локальної інформації, наприклад, новин і прогнозу погоди, а також для настроювання браузера Internet EXP Professionallorer).
  2. У розділі Мовні стандарти й формати (Языковые стандарты и форматы або Standards and formats) натисніть кнопку Настроювання (Настройка або Customize).
  3. Вікно, що відкрилося, Настроювання регіональних опцій (Настройка региональных опций або Customize regional options) містить чотири вкладки: Числа (Числа або Numbers), Грошова одиниця (Денежная единица або Currency), Дата (Дата або Date) , Час (Время або Time). На цих вкладках можна настроїти наступні параметри:
  • Числа (Числа або Numbers). Тут можна вибрати знак десяткового роздільника (наприклад, кома або крапка), роздільник елементів списку, формат подання чисел і нулів на початку, може бути обрана система виміру (метрична або американська).
  • Грошова одиниця (Денежная единица або Currency). Настроїти можна наступні елементи: символ грошової одиниці (наприклад, вибрати знак долара), формати для позитивних або негативних сум і розділові знаки (рис. 3.34).

Рис. 3.34. Вкладка Грошова одиниця вікна Настроювання регіональних параметрів

  • Дата (Дата або Date). На цій вкладці можна вибрати формат дати (повний або короткий), роздільник компонентів дати й тип календаря. Якщо поле Тип календаря (Тип календаря або Calendar type) недоступно, для обраного регіону є тільки один тип календаря.
  • Час (Время або Time). Настроювання формату часу (вибір відображення часу в 12- або 24-годинному форматі).