Панель управління Windows XP Professional

У системі Windows XP Professional розробникам вдалося серйозно просунутися не тільки по шляху спрощення процесу конфігурування системи, але й надати нові можливості настроювання. Можна сказати, що Windows XP Professional увібрала в себе всі кращі якості попередніх систем сімейства Windows: удосконалений інтерфейс користувача сполучається з міццю можливостей професійного настроювання системи.

Виконання багатьох операцій по конфігуруванню системи значно спростилося, підказок стало ще більше, а потенційних небезпек виникнення катастрофічних наслідків внаслідок недотепного настроювання системи стало ще менше. Досвідчені користувачі можуть заперечити, що всі ці поліпшення призначені для новачків. Нижче ми розглянемо роботу з панеллю управління Windows XP Professional і покажемо, що виконання багатьох операцій по конфігуруванню системи значно прискорилося, а сама процедура настроювання стала більш ефективною.

Панель управління Windows XP Professional

У системі Windows XP Professional для конфігурування системи так само, як й у попередніх версіях Windows, використовується Панель управління (Панель управления або Control Panel). Доступ до панелі управління можна отримати, вибравши в меню Пуск (Пуск або Start) пункт Панель управління (Панель управления або Control Panel).

 

У ході розробки Windows XP Professional співробітники компанії Microsoft провели опитування користувачів і з'ясували, що багатьом зручніше працювати, коли всі завдання розділені за категоріями. Наприклад, щоб всі питання, пов'язані з настроюванням системи інтерфейсу або обладнання, вирішувалися в одному вікні. Тому й був розроблений новий інтерфейс панелі управління (образно кажучи, інтерфейс, що орієнтований на завдання, на противагу класичному, "процедурному").

У вікні панелі управління всі завдання щодо настроювання й конфігурування системи розбиті на ряд категорій. Щоб отримати інформацію про категорії, підведіть курсор миші до значка відповідної категорії, і в спливаючому вікні відобразиться її опис (рис. 3.28). У новому дизайні панелі управління використовується інтерфейс "одного клацання" (як на веб-сторінках), тобто для того, щоб відкрити розділ або виконати команду, досить один раз натиснути по ній мишею.

Для прискорення процедури освоєння нового інтерфейсу панелі управління нижче дається короткий опис всіх категорій із вказівкою утиліт, які входять у їхній склад.

Оформлення й теми (Оформление и темы або Appearance and Themes). Настроювання вигляду робочого столу, вибір теми оформлення інтерфейсу користувача, вибір заставки екрану. Настроювання параметрів меню Пуск (Пуск або Start) і панелі завдань Склад:

 • Панель завдань і меню "Пуск" (Панель задач и меню "Пуск" або Taskbar and Start Menu).
 • Екран (Экран або Display).
 • Властивості папки (Свойства папки або Folder Options).

Мережа й підключення до Інтернету (Сеть и подключения к Интернету або Network and Internet Connections). Підключення до Інтернету, настроювання домашньої або офісної локальної мережі, конфігурування встановлень мережної карти, модему й телефону. Склад:

 • Властивості оглядача (Свойства обозревателя або Internet Options).
 • Мережні підключення (Сетевые подключения або Network Connections).

Встановлення й видалення програм (Установка и удаление программ або Add or Remove Programs). Встановлення й видалення програм і компонентів Windows.

Звук, мова й аудіопристрої (Звук, речь и аудиоустройства або Sounds, Speech, and Audio Devices). Вибір звукової схеми комп'ютера, настроювання звуковідтворюючих і записуючих пристроїв. Склад:

 • Звуки й аудіопристрої (Звуки и аудиоустройства або Sound and Audio Devices).
 • Мова (Речь або Speech).

Продуктивність й обслуговування (Производительность и обслуживание або Performance and Maintenance). Настроювання й конфігурування параметрів роботи комп'ютера, моніторинг продуктивності системи. Склад:

 • Адміністрування (Администрирование або Administrative Tools).
 • Система (Система або System).
 • Призначені завдання (Назначенные задания або Scheduled Tasks).
 • Електроживлення (Электропитание або Power Options).

Принтери й інше обладнання (Принтеры и другое оборудование або Printers and Other Hardware). Настроювання й конфігурування параметрів принтерів, клавіатури, миші, цифрової камери й іншого обладнання. Склад:

 • Ігрові пристрої (Игровые устройства або Game Controllers).
 • Миша (Мышь або Mouse).
 • Сканери й камери (Сканеры и камеры або Scanners and Cameras).
 • Клавіатура (Клавиатура або Keyboard).
 • Принтери й факси (Принтеры и факсы або Printers and Faxes).
 • Телефон і модем (Телефон и модем або Phone and Modem Options).

Облікові записи користувачів (Учетные записи пользователей або User Accounts). Створення й конфігурування облікових записів користувачів

Дата, час, мова й регіональні стандарти (Дата, время, язык и региональные стандарты або Date, Time, Language, and Regional Options) Настроювання регіональних опцій і параметрів багатомовної підтримки Склад

 • Дата й час (Дата и время або Date and Time)
 • Мова й регіональні стандарти (Язык и региональные стандарты або Regional and Language Options)

Спеціальні можливості (Специальные возможности або Accessibility Options) Настроювання опцій для користувачів з поганим зором, слухом або обмеженою рухливістю

Бокова панель завдань

Бокова панель (або меню) (Боковая панель або sidebar) — це одне з нововведень на панелі управління Windows XP Professional. Ця панель містить підменю з контекстно-залежними командами, виконання яких може знадобитися при вирішенні завдань даної категорії. Як правило, на боковій панелі знаходяться два меню: См. також (См. также або See Also) і Діагностика неполадок (Диагностика неполадок або Troubleshooters). Меню Панель управління (Панель управления або Control Panel), що забезпечує можливість перемикання на класичний інтерфейс, знаходиться тільки на основній сторінці панелі управління.

Меню Див. також (См. также або See Also) містить перелік посилань на ті інструменти й прикладні програми, які можуть бути корисні при роботі в даній категорії панелі управління (рис. 3.29).

У меню Діагностика неполадок (Диагностика неполадок або Troubleshooters) знаходяться посилання на сторінки допомоги, де користувач зможе знайти інструкції з вирішення різного роду проблем, що виникають при роботі з утилітами даного розділу. Наприклад, у розділі Мережа й підключення до Інтернету (Сеть и подключения к Интернету або Network and Internet Connections) дані посилання на описи вирішення проблем з мережею Діагностика мережі (Диагностика сети або Network Diagnostics) і роботі в Інтернеті (Internet Explorer). Більш докладно робота із цим розділом описана нижче.

Розділ Виберіть завдання (Выберите задание або Pick a task) буде корисний у першу чергу новачкам. Тут перебуває список конкретних завдань, які часто доводиться виконувати користувачам: наприклад, Змінити тему оформлення (Изменить тему оформления або Change the computer's theme) або Вибір екранної заставки (Выбор экранной заставки або Choose a screen saver). Значення цього розділу дуже велике, оскільки він виконує також серйозну навчальну функцію й допомагає починаючим користувачам швидше освоїти виконання процедур з настроювання системи. Досвідчені користувачі можуть використати команди для прискорення виконання завдань по настроюванню системи (наприклад, команда Встановлення принтера (Установка принтера або Add a printer) запускає відповідний майстер для встановлення принтера).

 Вибір зовнішнього вигляду панелі управління

У ряді випадків може виявитися зручніше, коли в панелі управління одночасно відображаються значки всіх утиліт. Наприклад, якщо потрібно терміново інсталювати додатковий шрифт, а ви не памятаєте, у якій з категорій перебуває утиліта Шрифти (Шрифты або Fonts).

Для переходу до класичного вигляду відображення значків у панелі управління (як це було в попередніх версіях Windows) натисніть команду Перемикання до класичного виду (Переключение к классическому виду або Switch to Classic View) у боковому меню. У вікні відобразяться всі значки панелі управління. Використовуючи режим відображення Таблиця (Таблица або Details) (команда Вид | Таблиця (Вид | Таблица або View | Details)), можна вивести на екран опис всіх утиліт у панелі управління (рис. 3.30).

Діагностика й усунення неполадок

Панель управління в Windows XP Professional можна використовувати не тільки для настроювання параметрів системи, але для виявлення й вирішення проблем, що виникають як у роботі самої системи, так і при взаємодії із зовнішніми апаратними пристроями. Наприклад, якщо підключений до комп'ютера принтер перестав друкувати документи, рекомендується використати функцію Діагностика неполадок (Диагностика неполадок або Troubleshooters).

Для цього:

 • Відкрийте панель управління (Панель управления або Control Panel), вибравши команду Пуск | Панель управління (Пуск | Панель управления або Start | Control Panel).
 • Перейдіть у розділ Принтери й інше обладнання (Принтеры и другое оборудование або Printers and other hardware).
 • Натисніть посилання Друк (Печать або Print) у розділі Діагностика неполадок (Диагностика неполадок або Troubleshooters).
 • У вікні, що відкрилося (рис. 3.31) натисніть опцію, яка описує проблему, що у Вас виникла, й натисніть кнопку Далі (Далее або Next). У наступних вікнах система запропонує ряд заходів щодо усунення неполадки. У більшості випадків, користуючись запропонованим системою порадами, ви зможете вирішити проблему самостійно. Якщо цього не відбулося, потрібно звернутися по допомогу до більш досвідченого користувача або системного адміністратора.

Зміни в панелі управління Windows XP Professional

 Можна відзначити наступні зміни, що відбулися на панелі управління:

Пошта (Почта або Mail). Такої опції в Windows XP Professional вже немає. Настроювання профілів користувачів електронної пошти відбувається безпосередньо в програмі Microsoft Outlook Express.

Мережа й віддалений доступ до мережі (Сеть и удаленный доступ к сети або Network and Dial-Up Connections). B Windows XP Professional ця утиліта називається Мережні підключення (Сетевые подключения або Network Connections).

Принтери й факси (Принтеры и факсы або Printers and Faxes). Замість двох утиліт - Принтери (Принтеры або Printers) і Факс (Факс або Fax), у складі Windows XP Professional з'явилася утиліта Принтери й факси (Принтеры и факсы або Printers and Faxes).Ця утиліта дозволяє встановити й зконфігурувати властивості принтерів і факсів.

Мова й стандарти (Язык и стандарты або Regional Options). В Windows XP Professional ця утиліта називається Мова й регіональні стандарти (Язык и региональные стандарты або Regional and Language Options). Вона дозволяє конфігурувати регіональні стандарти й вибирати мови введення (input locales) і сервіси введення тексту. Роботу із цією утилітою ми будемо докладно обговорювати нижче.

Звуки й мультимедія (Звуки и мультимедиа або Sounds and Multimedia) В Windows XP Professional ця утиліта йменується Звуки й аудіопристрої (Звуки и аудиоустройства або Sounds and Audio Devices) Вона служить для встановлення й конфігурування властивостей мультимедійних пристроїв (звукової плати, мікрофона й ін ).

Рис. 3.32. Вікно утиліти Мова, у якому настроюються параметри відтворення текстів уголос

Мова (Речь або Speech). Зовсім нова утиліта в складі Windows XP Professional. З її допомогою можна конфігурувати параметри технології Text-to-Speech (відтворення текстів уголос за допомогою синтезатора мови). Тепер тексти можна не тільки читати з екрана монітора, але й прослуховувати. У списку Вибір голосу (Выбор голоса або Voice selection) можна вибрати голос диктора, у розділі Швидкість голосу (Скорость голоса або Voice speed) — швидкість читання текстів. Кнопка Проба голосу (Проба голоса або Preview Voice) дозволяє прослухати демо-текст (який можна змінити) для перевірки настроювань (рис. 3.32).

Панель завдань і меню "Пуск" (Панель задач и меню "Пуск" або Taskbar and Start Menu). Це утиліта настроювання опцій панелі завдань і меню Пуск (Пуск або Start). Уперше дана утиліта в складі панелі завдань з'явилася в Windows Millennium. Тепер вона включена також до складу панелі управління Windows XP Professional.

Користувачі й паролі (Пользователи и пароли або User and Passwords). В Windows XP Professional назва цієї утиліти змінено на Облікові записи користувачів (Учетные записи пользователей або User Accounts). Утиліта дозволяє створювати облікові записи й конфігурувати їхні параметри.