Нові можливості меню Пуск і панелі завдань

Зміни в меню Пуск (Пуск або Start) відображають загальну спрямованість розробників зробити систему більш зручною у використанні й прискорити виконання стандартних завдань. На перший погляд новий дизайн меню Пуск (Пуск або Start) (рис. 3.7) виглядає досить незвичайно, однак після деякого досвіду роботи ви помітите, що такий дизайн дозволяє працювати набагато продуктивніше.

 Рис. 3.7. Новий дизайн меню Пуск

Натисни мене!Відео-ролик відтворює процес

зміни зовнішнього вигляду панелі ПУСК

 

Серед основних нововведень можна відзначити наступні:

 • У заголовку меню Пуск (Пуск або Start) зазначене ім'я користувача, що зареєструвався в системі. Якщо комп'ютер працює автономно або в складі робочої групи (тобто не в домені), у лівому куті заголовка меню розташовується картинка, натиснувши по якій ви опинитеся у вікні утиліти Облікові записи користувачів (Учетные записи пользователей або User Accounts), що відображає інформацію про обліковий запис зареєстрованого користувача. Спочатку ця утиліта запропонує вам змінити зображення в меню Пуск (Пуск або Start), запропоноване за замовчуванням, на іншу картинку з колекції графічних зображень, які поставляються разом з Windows XP Professional. Замість значка ви можете розмістити туди свою відскановану фотографію. Якщо ви відмовитеся це робити й натиснете кнопку Скасування (Отмена або Cancel), то потрапите у вікно, що містить команди управління поточним обліковим записом.
 • Нове меню Пуск (Пуск або Start) складається із двох стовпчиків. У лівому стовпчику над роздільником перебувають "закріплені" (закрепленные або pinned) — тобто ті, що постійно там перебувають — посилання на програми (до їхнього числа за замовчуванням належить Інтернет (Интернет або Internet Explorer) і Електронна пошта (Электронная почта або Outlook Express)). Під роздільником перебувають посилання на найбільш часто запускаємі програми (їхнє число можна настроїти). У правому стовпчику розташовані команди доступу до основних папок і функцій настроювання системи.
 • Меню Програми (Программы або Programs) перейменовано в Усі програми (Все программы або All Programs), меню Документи (Документы або Documents) — Нещодавні документи (Недавние документы або My Recent Documents).
 • У меню Пуск (Пуск або Start) перенесені з робочого столу посилання на папки Мої документи (Мои документы або My Documents) і Мій комп'ютер (Мой компьютер або My Computer). У правому стовпчику також перебувають команди запуску утиліт управління — Панель управління (Панель управления або Control Panel) і настроювання принтерів і факсів у папці Принтери й факси (Принтеры и факсы або Printers and Faxes) (раніше перебували в меню Встановлення (Установки або Settings)).
 • Меню Пуск (Пуск або Start) виділяє нещодавно встановлені програми. Так, після інсталяції, наприклад, програми Microsoft Word з пакета Microsoft Office XP, ви побачите в меню Пуск | Всі програми (Пуск | Все программы або Start | All Programs), що назви Microsoft Office Tools й Microsoft Word пофарбовані в яскравий колір. Тепер ви миттєво зможете знайти нещодавно встановлену програму, що особливо корисно, коли меню Всі програми (Все программы або Аll Programs) уже неабияк перевантажена й містить більше десятка назв.

Настроювання меню Пуск

Для настроювання зовнішнього вигляду меню Пуск (Пуск або Start):

 1. Натисніть у будь-якому місці меню або панелі завдань правою кнопкою миші й виберіть пункт Властивості (Свойства або Properties).
 2. У вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Меню "Пуск " (Меню "Пуск" або Start Menu) (рис. 3.8).

Примітка

Якщо новий стиль меню Пуск (Пуск або Start) вас не влаштовує, установіть перемикач Класичне меню "Пуск" (Классическое меню "Пуск" або Classic Start menu). Меню буде мати вигляд, як й у попередніх версіях Windows. Настроювання меню Пуск (Пуск або Start) у цьому випадку також виконується за допомогою кнопки Настроїти (Настроить або Customize) у вікні Властивості панелі завдань і меню "Пуск" (Свойства панели задач и меню "Пуск" або Taskbar and Start Menu Properties).

Натисніть кнопку Настроїти (Настроить або Customize). На вкладці Загальні (Общие або General) можна вибрати розмір значків: великі значки (крупные значки або Large icons) або дрібні значки (мелкие значки або Small icons), указати кількість відображуваних у меню значків програм, що будуть частіше використовуватися, а також вибрати програми, які будуть застосовуватися для роботи з Інтернетом й електронною поштою — розділи Інтернет (Интернет або Internet) і Електронна пошта (Электронная почта або E-mail).

 Рис. 3.8. Вікно настроювання меню Пуск

 1. Якщо ви рідко користуєтеся Інтернетом й електронною поштою, зніміть прапорці Інтернет (Интернет або Internet) і Електронна пошта (Электронная почта або E-mail), щоб видалити ці розділи з меню Пуск (Пуск або Start). (Нагадаємо, що ці програми можна також запускати з панелі швидкого запуску (быстрого запуска або Quick Launch).)
 2. На вкладці Додатково (Дополнительно або Advanced) (рис. 3.9) пропонуються додаткові опції настроювання меню Пуск (Пуск або Start). В Windows XP Professional уперше з'явилися опції Розкривати меню при наведенні й затримці вказівника (Раскрывать меню при наведении и задержке указателя або Open submenus when I pause on them with my mouse) і Виділяти нещодавно встановлені програми (Выделять недавно установленные программы або Highlight newly installed programs).
 3. У списку Елементи меню "Пуск" (Элементы меню "Пуск" або Start menu items) для кожного елемента меню Пуск (Пуск або Start) пропонуються три опції:

Не відображати цей елемент (Не отображать этот элемент або Don't display this item) — елемент не відображається.

Відображати як меню (Отображать как меню або Display as a menu) — відображати як меню. Це дуже зручно, оскільки дозволяє отримати доступ до будь-якого піделементу даного елемента. Наприклад, установивши цей режим для елемента Панель управління (Панель управления або Control Panel), ви можете відразу ж звертатися до потрібних функцій, не відкриваючи панель управління цілком

Відображати як посилання (Отображать как ссылку або Display as a link) — відображати як посилання (за замовчуванням).

Встановіть прапорець Відображати список документів, що нещодавно використовувалися (List my most recently opened documents) для отримання швидкого доступу до списку документів, з якими ви нещодавно працювали.

Рис. 3.9. На вкладці Додатково можна настроїти меню Пуск на свій смак

Щоб прискорити запуск програм, з якими часто доводиться працювати, виконайте наступне:

 1. Натисніть на файлі програми правою кнопкою миші. Ви можете натиснути по значку програми в меню Пуск | Всі програми (Пуск | Все программы або Start | All Programs), у вікні Провідника (Проводника або Windows Explorer) або, наприклад, на робочому столі. У контекстному меню виберіть команду Закріпити в меню "Пуск" (Закрепить в меню "Пуск" або Pin to Start Menu).
 2. Тепер значок програми буде завжди перебувати у верхній частині лівого стовпчика меню Пуск (Пуск або Start). Таким чином, часто використовувані програми можна буде запускати, натиснувши мишею по їхніх назвах.
 3. Якщо треба видалити посилання на програму з меню Пуск (Пуск або Start), натисніть по значку програми правою кнопкою миші й виберіть команду Вилучити з меню "Пуск" (Изъять из меню "Пуск" або Unpin from Start menu).

 Настроювання панелі завдань

Панель завдань в Windows XP Professional поповнилася рядом нових можливостей. Щоб докладно ознайомитися з вдосконалення, що з'явилися, проведемо настроювання панелі завдань. Для цього виконайте наступні дії:

1 Натисніть у будь-якому вільному місці панелі завдань і виберіть команду Властивості (Свойства або Properties).

2 У вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Панель завдань (Панель задач або Taskbar ) (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Вікно настроювання панелі завдань

Елементи на вкладці Панель завдань (Панель задач або Taskbar) розділені на дві групи: Оформлення панелі завдань (Оформление панели задач або Taskbar appearance) і Область повідомлень (Область уведомлений або Notification area).

У групі Оформлення панелі завдань (Оформление панели задач або Taskbar appearance) зібрані команди для настроювання зовнішнього вигляду панелі завдань. Більшість цих команд уже добре знайомі користувачам попередніх версій Windows, тому ми зупинимося тільки на двох нових командах:

Закріпити панель завдань (Закрепить панель задач або Lock the taskbar). Причиною появи цієї команди стали численні скарги користувачів на те, що при переміщенні або зміні розмірів панель завдань зникала за рамками видимого зображення на екрані. При встановленні цього прапорця панель завдань завжди буде видно на екрані, її не можна перемістити або змінити її розміри.

Групувати подібні кнопки панелі завдань (Группировать сходные кнопки панели задач або Group similar taskbar buttons). Багато користувачів напевно зіштовхувалися із ситуацією, коли одночасно відкрита велика кількість файлів; при цьому панель завдань виявляється заповненою посиланнями на відкриті файли й знайти серед них потрібний досить важко. Установіть даний прапорець, і проблема буде вирішена, завдяки використанню механізму групування завдань. Коли панель завдань повністю заповнюється, Windows XP Professional починає групувати відкриті файли за прикладними програмами. Наприклад, якщо відкрито сім веб-документів, на панелі завдань буде одна кнопка "Microsoft Internet Explorer", клацання по якій буде відкривати список відкритих файлів даної прикладної програми (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Групування файлів на панелі завдань

Групу файлів можна закрити одним клацанням миші. Для цього натисніть по групі правою кнопкою миші й виберіть команду Закрити групу (Закрыть группу або Close Group).

Настроювання області повідомлень

Розділ Область повідомлень (Область уведомлений або Notification area) містить команди для настроювання області системних повідомлень (системных уведомлений або system tray) на панелі завдань, яка містить значки управління різними сервісами й прикладними програмами. У цій області можуть, наприклад, перебувати значки регулятора гучності, індикатора розкладки клавіатури, індикатора мережних підключень, часу і т.д. У результаті, область повідомлень може виявитися сильно перевантаженою.

Для звільнення вільного місця на панелі завдань в Windows XP Professional можна настроїти поводження області повідомлень так, щоб сховати рідко використовувані значки. Для цього встановіть на вкладці Область повідомлень (Область уведомлений або Notification area) прапорець Приховувати невикористовувані значки (Скрывать неиспользуемые значки або Hide inactive icons). Тепер область системних значків буде перебувати в мінімізованому стані, показуючи тільки часто використовувані значки. Відкрити область цілком можна, натиснувши по кнопці зі стрілкою (<).

Щоб настроїти поводження системних повідомлень, натисніть кнопку Настроювання (Настройка або Customize) у розділі Область повідомлень (Область уведомлений або Notification area). У вікні Настроювання повідомлень (Настройка уведомлений або Customize Notifications) (рис. 3.12) можна вибрати режим відображення (стовпчик Поводження (Поведение або Behavior)) для повідомлень. Доступні наступні режими:

 • Приховувати, якщо не активні (Скрывать, если не активны або Hide when inactive);
 • Завжди приховувати (Всегда скрывать або Always hide);
 • Завжди відображати (Всегда отображать або Always show).

Рис. 3.12. У вікні Настроювання повідомлень можна настроїти поводження системних оповіщень на панелі завдань

Синхронізація часу

У всіх системах сімейства Windows (починаючи з Windows 95) у правому куті на панелі завдань традиційно знаходяться годинники, що показують поточний час. Показання цих годинників спираються на дані внутрішнього годинника комп'ютера. Однак ці дані не завжди достовірні, і системні годинники можуть показувати невірний час. У системі Windows XP Professional таке неможливо - системний годинник автоматично синхронізуються із часом контролера домену (якщо комп'ютер - членом домену). Якщо ваш комп'ютер не підключений до локальної мережі, годинники можна синхронізувати через Інтернет.

Для цього:

 1. Виконайте подвійне клацання мишею на значку системних годинників на панелі завдань і відкрийте вкладку Час Інтернету (Время Интернета або Internet Time) (рис. 3.13). Можна також відкрити цю вкладку за допомогою панелі управління Пуск | Панель управління | Дата й час | Час Інтернету (Пуск | Панель управления | Дата и время | Время Интернета або Start | Control Panel | Date and Time | Internet Time).
 2. Встановіть прапорець Виконувати синхронізацію із сервером часу в Інтернеті (Выполнять синхронизацию с сервером времени в Интернете або Automatically synchronize with an Internet time server).
 3. У списку Сервер (Сервер або Server) виберіть сервер часу, який буде використовуватися для синхронізації.
 4. Натисніть кнопку ОК.
Примітка

Якщо сервер - член домену, вкладка Час Інтернету (Время Интернета або Internet Time) відсутня.

Рис. 3.13. Вкладка Час Інтернету для синхронізації годинників через Інтернет

Вбудовані панелі й панелі інструментів користувача

Крім стандартної панелі завдань, в Windows XP Professional є кілька вбудованих панелей інструментів (панели инструментов або toolbars), які можуть міститися як на панелі завдань, так й у будь-якому місці робочого столу. Щоб відкрити додаткові панелі інструментів, натисніть правою кнопкою миші в будь-якому вільному місці панелі завдань і виберіть команду Панелі інструментів (Панели инструментов або Toolbars). У верхній частині цього меню знаходиться список із чотирьох вбудованих панелей. Виберіть одну з панелей, і вона відразу ж з'явиться на екрані (обрані панелі відзначаються галочкою).

Вбудовані панелі полегшують роботу, оскільки дозволяють швидко виконувати необхідні завдання: відкривати робочий стіл, запускати найбільше часто використовувані програми або завантажувати сайти з Інтернету. Наприклад, за допомогою панелі Швидкий запуск (Быстрый запуск або Quick Launch) можна швидко згорнути всі вікна [кнопка Згорнути всі вікна (Свернуть все окна або Show Desktop)] або запустити Internet Explorer. На цю панель також можна перетягнути ярлики та інші програми (приклад такої панелі показаний на рис. 3.14).

Рис. 3.14. Запуск улюблених програм можна значно прискорити за допомогою панелі Швидкий запуск

Панелі Посилання (Ссылки або Links) і Адреса (Адрес або Address) дозволяють швидко отримати доступ до обраних сайтів в Інтернеті. За допомогою панелі Робочий стіл (Рабочий стол або Desktop) можна швидко отримати доступ до всіх ярликів, які знаходяться на робочому столі.

Крім конфігурування стандартних вбудованих панелей інструментів ви можете створити власні. Для додавання нової панелі натисніть правою кнопкою миші на вільному місці в панелі завдань і виберіть команду Панелі інструментів | Створити панель (Панели инструментов | Создать панель або Toolbars | New Toolbar). У діалоговому вікні Нова панель (Новая панель або New Toolbar), що відкрилося, буде запропоновано вибрати будь-яку папку з числа наявних на диску, створити нову (кнопка Створити нову папку (Создать новую папку або Make New Folder) ) або ввести адресу сайту в Інтернеті.

Посилання на файли з обраної/створеної папки або адреса веб-сайта й стане вмістом нової панелі.