Виведення на консоль таблиці чисел за допомогою форматування рядків

Скористаємося тим, що шрифт виведення на консоль є моноширинним (тобто кожен виведений символ - і крапка, і велика літера "Ш" - мають однакову ширину), і покажемо, як шляхом форматування рядків можна у вікно консолі вивести таблицю. Для цього виведемо в таблицю квадратний корінь в циклі від нуля до десяти. Отже, запускаємо Visual Basic 2010, замовляємо новий проект (New Project), в пункті Visual Basic вибираємо шаблон Console Application, задаємо ім'я рішення - ТаблКорінь і на вкладці програмного коду вводимо програмний код, представлений в лістингу:

Module Module1

    'Консольний додаток задає кольори та заголовок консолі,

    'а потім виводить таблицю кадратних коренів для чисел від 0 до 10

    Sub Main()

        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Yellow ' - колір фону

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue  ' - Колір тексту

        Console.Title = "Таблиця коренiв" ' - заголовок консолі

        Console.Clear() ' - очищуємо вміст консолі

        Console.WriteLine("Число Корiнь") ' - задаємо заголовок таблиці

        Dim i As Double

        'формуємо таблицю значень

        For i = 0 To 10

            Console.WriteLine("{0,4} {1,8:F4}", i, Math.Sqrt(i))

        Next

        Console.ReadKey()

    End Sub

End Module

Як видно з програмного коду, в покроковому циклі For для виведення рядків використовується метод WriteLine, на вхід якого подають рядок в певному форматі. Причому форматування проводиться за тими ж правилами, що і в дуже часто використовуваному методі String.Format, призначеному для обробки рядків. Використаний формат "{0,4} {1,8: F4}" означає - взяти нульовий виведений елемент, тобто лічильник циклу i, і записати його з вирівнюванням вправо в чотирьох шпальтах, після чого взяти перший виведений елемент, тобто значення квадратного кореня з i, і записати його з вирівнюванням вправо в наступних восьми шпальтах в форматі з фіксованою точкою і чотирма десятковими знаками після коми. В результаті роботи цієї програми отримаємо таблицю вилучення квадратного кореня (рис. 1).

Користуючись методом String.Format, зручно форматувати різні змінні, тому подібним чином ми буде часто обробляти рядки в наступних прикладах.

Рис. 1. Виведення на консоль таблиці