Елементи інтерфейсу: Діалогові вікна

У Visual Basic 2010 існує спеціальний вид вікон - діалогові вікна і добре розвинений інструментарій, що надається в розпорядження розробника для їх створення. Діалогові вікна бувають двох типів - модальні і немодальні. 

Модальне діалогове вікно - це вікно, з якого не можна перейти в інше вікно, не закривши поточне. Цей вид діалогових вікон використовується для видачі повідомлень про хід роботи програми, налаштування програми або введення будь-яких даних, необхідних для її роботи. Модальне діалогове вікно змушує користувача виконати деякі дії або відповісти на запит додатку введенням інформації або натисненням однієї з кнопок.

Немодальне діалогове вікно - це вікно, яке дозволяє переміщатися на інше вікно або форму без закриття поточного вікна. Цей тип діалогових вікон використовується рідше. Прикладом немодального діалогового вікна в Visual Basic є вікно Find (Пошук), що дозволяє здійснювати пошук потрібної інформації.

Найпростіші з діалогових вікон - це вікна повідомлень. На додаток до цього простого діалогового вікна в Visual Basic 2010 існує набір більш складних стандартних вікон додатків:

  • Open (Відкрити) - вікно для пошуку в файловії структурі потрібного файлу;
  • Save As (Зберегти як) - вікно для вибору місця зберігання файлу і введення його нового імені;
  • Font (Шрифт) - вікно для вибору і установки шрифту;
  • Color (Колір) - вікно для вибору кольорової палітри;
  • Print (Друк) - вікно для налаштування режиму друку.